Tuesday, 03/04/2018 - 08:59:09

17 tiểu bang, 7 thành phố, khởi kiện đòi bỏ 1 câu hỏi thống kê dân số 2020

Tiểu bang New York đang dẫn đầu một nhóm gồm 17 tiểu bang, 7 thành phố, và Hội các thị trưởng Hoa Kỳ, để khởi kiện Phòng Thống Kê và Bộ Thương Mại, nhằm yêu cầu xóa một câu hỏi mới về tư cách công dân, trong bảng câu hỏi thống kê dân số 2020 (Census 2020). Sự việc này diễn ra vào hơn một tuần sau khi California cũng đưa đơn kiện tương tự tại tòa liên bang ở San Francisco, chống lại Phòng Thống Kê và Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross.

Trước đó, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu đưa câu hỏi về tư cách công dân vào bảng thống kê, với lý do cần thực hiện luật Voting Rights và phải đếm số công dân ở độ tuổi bầu cử. Tuy nhiên, New York và một số tiểu bang khác cho rằng, câu hỏi này là vi phạm hiến pháp, vì sẽ làm ảnh hưởng đến trách nhiệm hiến định của chính phủ, về việc phải đếm toàn bộ số người sống tại Hoa Kỳ trong mỗi 10 năm. Đơn kiện cũng cho rằng câu hỏi về tư cách công dân vi phạm đạo luật Administrative Procedure, vì chính phủ đã có đủ số công dân cần thiết để thực hiện luật Voting Rights, và câu hỏi về tư cách công dân cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của Phòng Thống Kê về việc thử nghiệm các câu hỏi mới.

Các thành phố tham gia đơn kiện của tiểu bang New York bao gồm thành phố New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Seattle, và Rhode Island. Tất cả các thành phố này đều có các thị trưởng thuộc đảng Dân Chủ. Tương tự, mọi tiểu bang có tên trong đơn kiện cũng đều có Bộ Trưởng Tư Pháp là thành viên Dân Chủ.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định, việc thống kê dân số phải được thực hiện mỗi 10 năm, để dùng trong việc vẽ ranh giới các địa hạt chính trị, chỉ định số ghế tại Quốc Hội, và để phân chia ngân sách liên bang mỗi năm.

Giới chỉ trích cho rằng, câu hỏi trong bảng thống kê dân số có thể khiến người nhập cư, và có thể cả công dân, không được đếm, gây ảnh hưởng bất lợi cho các tiểu bang thiên về Dân Chủ. Ngược lại, phe ủng hộ cho rằng câu hỏi về tư cách công dân sẽ giúp chính phủ thực hiện luật Voting Rights 1965. Câu hỏi về tư cách công dân đã không xuất hiện trong bảng thống kê dân số từ năm 1950.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Các tin khác
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp