Wednesday, 14/03/2018 - 08:32:00

"Ăn được ngon, mặc được đẹp, thì con không muốn đi tây phương nữa rồi!"


Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống thọ 112 tuổi, suốt 95 năm tu hành niệm Phật. (Hình không rõ nguồn)

Một buổi chập tối mùa hè năm 2009, thời tiết rất nóng nực, lão Hòa Thượng Hải Hiền và mấy vị pháp sư trong sân ngồi dưới đất hóng gió. 


Lão Hòa thượng nói, “Người xuất gia không xem trọng ăn, mặc, không được phan duyên, không nên hy vọng người khác cúng dường cho con. Người khác cúng dường cho con, con cũng không thể nói không cần, con nhận rồi thì bỏ vào thùng công đức hoặc là in ấn kinh sách đều được, cho dù thế nào cũng không được dùng để chính mình hưởng thụ.

“Quần áo của mùa hè có thể che thân thì được, mùa đông mặc không để lạnh là được. Ăn cơm, cho dù cơm gì ăn đỡ đói thì được rồi. Ăn được ngon, mặc được đẹp, thì con không muốn đi Tây Phương nữa rồi.”
Lão Hòa thượng lại nói tiếp, “Việc gì cũng không nên cầu người, việc gì cũng tự mình làm, con không nghe người khác thường nói nhân đáo vô cầu phẩm tự cao sao? Không thể kết oán thù với bất cứ người nào, kết oán thù chính là chúng ta có ngã chấp. Tất cả các việc trên đời không phải thật, tranh đông giành tây, quay đầu lại chỉ là công dã tràng, tranh qua giành lại, khi chết chỉ cần một miếng đất, có gì đáng tranh chứ? Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, đến Thế Giới Cực Lạc cái gì cũng có.”

Những câu nói dặn dò hậu bối này, bản thân Ngài đã làm được rồi. Cả đời này Ngài chỉ làm một việc: cầu sanh Tịnh độ. Những việc khác, đều không dính vào. Ở thế gian này, chỉ cần những ngày tháng bình thường, có thể sống qua ngày là được, quần áo chỉ cần được mặc ấm, cơm chỉ cần ăn no, Ngài chưa từng đòi hỏi. Người khác cúng dường cho Ngài, Ngài lấy đi phóng sanh, in ấn kinh sách, bản thân không thọ dụng.
Hành Bồ Tát Đạo mà không chấp tướng, lão Hòa Thượng Hải Hiền ở cái thế gian này thật sự làm được rồi, Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Phật nói với chúng ta, ở thế gian này, không tranh với người, không cầu với đời; không tranh với tất cả người sự vật, không cầu đối với tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Vì mọi thứ không phải là thật.

Nếu như có tranh giành thì có mong cầu, vậy thì sai rồi, đã oan uổng tạo tác tội nghiệp rồi.
Đại Sư Huệ Năng nói tất cả vạn pháp từ đâu mà đến? Tự tánh sanh ra, “Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp.” Vạn pháp chính là tự tánh, tự tánh chính là vạn pháp. Tự tánh thật có, nhưng mà không thấy được. Vì sao không thấy được? Nó không có hiện tướng, nó là một mảng quang thường tịch, vì vậy Phật pháp gọi nó là “chân không,” nó vô sở hữu. Nhưng mà, chân không lại bất không, nó có thể hiện vạn pháp, tất cả vạn pháp nó hiện là giả không phải là thật, bởi vì thể là không, bởi vì nó sanh diệt sát na, vì vậy tuyệt đối không thể chiếm hữu nó.

Trong Phật Pháp thường nói “buông xả,” chính là “Không tranh với người, không cầu với đời.” Thật sự buông xả, không cầu, không tranh, tất cả tùy duyên. Hình dạng của tùy duyên là hoan hỷ, là tốt. Vì vậy, trong mắt của Ngài, không gì là không tốt.
Nhớ niệm Phật để được vãng sanh tịnh độ.
A Di Đà Phật.
(Trích Phật Tâm Facebook)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp