Tuesday, 12/12/2017 - 12:05:01

"Xuất" cần sa mấy lần, lần này anh Việt bị bắt tại phi trường


James Bùi (MCSO)


PORTLAND, Oregon - Cơ quan An Ninh Vận Chuyển Hoa Kỳ (TSA) ngăn chặn một nam hành khách, sau khi khám phá vị khách gốc Á Đông này đã có hơn 5 pounds cần sa (2.27 kg) trong hành lý mà anh ta định chuyển qua phi trường Portland.

Theo tin của đài truyền hình KOIN, James Bùi đã bị truy tố với cáo trạng nhập hoặc xuất cảng cần sa, sau khi bị bắt vào ngày 6 tháng 12, 2017. Hồ sơ cho thấy các nhân viên công lực TSA đã tìm thấy cần sa trong va-li của James Bùi.

Trong lúc bị điều tra, James Bùi nhìn nhận cần sa trong hành lý là của anh, và anh đã toan tính mang cần sa ra khỏi Oregon để bán tại tiểu bang Ohio. Lời khai với cảnh sát cũng cho thấy James Bùi từng chuyển cần sa ra ngoài Oregon ít nhất 15 lần, và anh ta nhìn nhận anh bán cần sa.

Sau khi được thả vào ngày 6 tháng 12, James Bùi trở lại tòa và cho biết anh không nhận tội. Chưa biết tại sao anh không nhận tội mặc dù cần sa được khám phát trong va-li của anh.

Hồ sơ tại nhà tạm giam cho thấy James Bùi đã khai báo với các nhân viên rằng anh sống bằng nghề chính là nghề “tỉa cây” cần sa, và nghề này giúp anh có lợi tức khoảng $2,000 mỗi tháng.Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp