Wednesday, 25/03/2020 - 07:36:15

4 ngân hàng lớn đồng ý cho người dân California trả trễ tiền nhà

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom vào thứ Tư thông báo 4 ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ đã đồng ý cho các gia đình California có thể trả trễ tiền nhà hàng tháng (payment) trong 90 ngày, nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng kinh tế do coronavirus gây ra.

Thống Đốc Newsom nói 4 trên 5 ngân hàng lớn nhất nước, gồm JP Morgan Chase, U.S. Bank, Wells Fargo, và Citibank, đã đồng ý cho người dân trả trễ tiền nhà 90 ngày. Trong khi đó, ngân hàng Bank of America đồng ý cho trả trễ tiền nhà 30 ngày. Ngoài ra, khoảng 200 ngân hàng nhỏ và các tổ chức tín dụng khác cũng đưa ra lời hứa tương tự.

Thống Đốc Newsom nói mọi người dân California đều được hưởng chính sách mới này bất kể thu nhập. Tuy nhiên, các chủ nhà sẽ phải nộp “một số loại giấy tờ” cho các ngân hàng cho họ vay tiền.

Thông báo của ông Newsom được đưa ra giữa lúc hơn 1 triệu người California đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính từ 13 tháng 3 đến nay, do nhiều cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa vì lệnh “ở yên tại nhà” để ngăn Covid-19.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising