Wednesday, 07/08/2019 - 06:23:48

46 nước ký vào hiệp ước hòa giải quốc tế Singapore

SINGAPORE CITY - Ngày thứ Tư, 46 quốc gia đã ký vào Hiệp Ước Hòa Giải Singapore, bao gồm cả các cường quốc như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bản hiệp ước, còn có tên là Quy Ước Liên Hiệp Quốc về cách thực hiện thỏa thuận sau quá trình hòa giải quốc tế, sẽ cung cấp hướng dẫn về việc thực hiện các thỏa thuận hòa giải giữa các quốc gia. Singapore là nước đầu tiên ký vào thỏa thuận, với người đại diện là Bộ Trưởng Luật Pháp và Nội Vụ K. Shanmugam. Các quốc gia đã ký và phê chuẩn bản hiệp ước sẽ phải bảo đảm rằng, các thỏa thuận giàn xếp quốc tế sẽ được thực hiện bởi tòa án của nước họ.

Hiện tại, các thỏa thuận giàn xếp quốc tế, là kết quả của quá trình đàm phán hòa giải giữa ít nhất 2 bên có tranh chấp thương mại, thường không thể thực hiện xuyên biên giới của các quốc gia. Theo bản hiệp ước mới, tòa án của các nước thành viên sẽ có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận giàn xếp, hoặc cho phép 1 bên được kháng nghị chống lại thỏa thuận giàn xếp, nếu chứng minh rằng vấn đề tranh chấp đã giải quyết xong.
Bản hiệp ước mới sẽ có hiệu lực một khi được 3 nước thành viên phê chuẩn. Các bộ trưởng và viên chức cao cấp từ 70 nước đã tham gia hội nghị và lễ ký kết tại khách sạn Shangri-La tại Singapore ngày thứ Tư. Singapore đã tham gia rất nhiều trong việc đàm phán và soạn thảo hiệp ước, và được Ủy Ban Luật Thương Mại Quốc Tế Liên Hiệp Quốc đề nghị chủ trì lễ ký kết. Singapore hy vọng việc đạt thành bản hiệp ước sẽ giúp nước này trở thành nhà trung gian hòa giải uy tín đối với thế giới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp