Wednesday, 01/07/2020 - 04:34:38

Anh quốc sẽ cấp quyền cư trú cho hàng triệu người Hồng Kông


Thủ Tướng Anh Boris Johnson rời phủ thủ tướng 10 Downing Street ngày 1 tháng 7, 2020. (Getty Images)

 

LONDON - Thủ Tướng Anh Boris Johnson vào thứ Tư thông báo, hàng triệu người Hồng Kông đủ điều kiện để xin passport hải ngoại (BNO) của Anh, cùng người hôn phối và các con chưa trưởng thành của họ, sẽ được phép định cư tại Anh và được mở đường để trở thành công dân nước này.

Sự thay đổi lớn về quyền lợi của những người Hồng Kông ra đời trong thời thuộc địa được thông báo chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc chính thức áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Lên tiếng trước Quốc Hội Anh, Thủ Tướng Jonhson nói luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã vi phạm nghiêm trọng Tuyên Bố Chung Trung – Anh quốc ký kết năm 1984, vốn bảo đảm quyền tự trị cao cho Hồng Kông.

Theo Ngoại Trưởng Anh Dominic Raab, những người có passport BNO sẽ được quyền ở lại Anh quốc 5 năm, sau đó họ có thể xin định cư để trở thành thường trú nhân. Sau 12 tháng làm thường trú nhân, những người này có thể xin nhập quốc tịch Anh.

Ngoại Trưởng Raab thêm rằng London sẽ không giới hạn số người Hồng Kông muốn xin nhập cư. Bộ Ngoại Giao Anh quốc cho biết, chính sách mới sẽ được công bố trong vòng vài tháng tới, với các chi tiết và thời gian cụ thể. Trong thời gian đó, những người có passport BNO vẫn được quyền tự do đến Anh, nhưng sẽ phải trải qua thủ tục kiểm tra nhập cư thông thường. Tính đến tháng 2, có khoảng 349,881 người đang có passport BNO, và Anh quốc ước tính khoảng 2.5 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện để xin passport này.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising