Thursday, 02/05/2019 - 07:04:53

Bán nhà ở Quận Cam lời trung bình $217,000, đứng thứ 3 toàn quốc


Nhà này được rao bán giá $849,000. Địa chỉ, 13653 Kingsbridge St, Westminster, CA 92683. Nhà có 5 beds, 3 baths, rộng 2,122 sq ft, tổng cộng 4,078 sqft lot. (Realtor.com)

Giá nhà cao ở California làm lợi cho ai? Câu trả lời là người bán nhà.
California là nơi có bốn khu vực đô thị của nước Mỹ đứng hàng đầu về lợi nhuận của người bán nhà trong ba tháng đầu năm nay, do sự tăng giá nhà quá cao, dựa trên sự khác biệt giữa giá bán hiện nay và giá chủ nhà đã trả cho căn nhà - một con số lợi nhuận thô không bao gồm chi phí giao dịch hoặc chi phí sửa chữa.
Trên toàn quốc, người bán nhà tiêu biểu trong quý đầu tiên năm nay có mức lời trung bình là $57,500 trong thời gian làm chủ của họ - tức chỉ tăng 1%. Nhưng ở California thì khác: mức tăng trung bình của 12 khu vực được theo dõi trên toàn tiểu bang là $139,375, tương đương với 46.3%.

Trong 124 khu vực được theo dõi trên toàn quốc, California chiếm bốn mức tăng giá nhà lớn nhất và chiếm sáu vị trí trong top 10. Tình theo tỷ lệ phần trăm, California chiếm năm trong số 10 khoản tăng lớn nhất.
Những món lời khổng lồ này là do nhà của họ được mua bán trong những khoản thời gian thuận lợi nhất. Người bán nhà tiêu biểu ở California trong quý đầu tiên năm nay đã mua nhà của họ từ năm 2008 đến 2010 khi có cuộc khủng hoảng nhà đất - và được hưởng lợi nhờ giá nhà tăng mạnh trong một thập niên họ làm chủ căn nhà.

Một phần nguyên nhân làm giá nhà tăng mạnh ở California là do những người săn nhà có nhiều tiền nhờ họ có lời nhiều từ việc bán nhà.

Dưới đây là bảng xếp hạng những địa phương ở California có lợi nhuận lớn từ việc bán nhà so với hạng toàn quốc:

- San Jose-Santa Clara: Lợi nhuận $479,500 - đứng đầu - giảm từ $561,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 84.1%. Với hơn 10.27 năm làm chủ nhà, mức tăng trung bình hàng năm là 8.19%.
- San Francisco: Lợi nhuận $336,000 - đứng số 2 - tăng từ $333,750 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 70.9% hoặc 6.82% hàng năm sau 10.4 năm làm chủ ngôi nhà.
- Các hạt Los Angeles-Orange: Lợi nhuận $217,000 - số 3 - tăng từ $215,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 53.8% hoặc 5.40% hàng năm trong 9.98 năm sở hữu.
- Hạt Ventura: Lợi nhuận $178,000 - số 4 - tăng từ $173,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 44.5% hoặc 6.82% mỗi năm sau 11.14 năm sở hữu.
- San Diego: Lợi nhuận $165,000 - số 7 - giảm từ $180,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 43.4%. Với hơn 9.86 năm sở hữu, tiền lời là 4.4% hàng năm.
- Vallejo-Fairfield: Lợi nhuận $125,500 - số 10 - giảm từ $151,750 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 44.9% hoặc 4.76% hàng năm trong 9.43 năm sở hữu.
- Stockton-Lodi: Lợi nhuận $117,250 - số 13 - tăng từ $115,500 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 53.8% hoặc 6.15% hàng năm trong 8.75 năm sở hữu.
- Sacramento: Lợi nhuận $112,000 - số 16 - giảm từ $127,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 43.1% hoặc 4.66% hàng năm trong 9.24 năm sở hữu.
- Các hạt Riverside-San Bernardino: lợi nhuận $112,000 - số 16 - giảm từ mức $116,000 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 47.7% hoặc 5.05% hàng năm trong 9.44 năm sở hữu.
- Modesto: Lợi nhuận $111,000 - số 18 - tăng từ $108,500 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 59.7% hoặc 6.48% hàng năm sau 9.21 năm sở hữu.
- Fresno: Lợi nhuận $69,000 - số 32 - giảm từ $80,250 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 38.3% hoặc 3.73% hàng năm sau 10.27 năm sở hữu.
- Bakersfield: Lợi nhuận $50,856 - số 51 - giảm từ $60,490 một năm trước đó. Mức tăng tương đương với 32% hoặc 3.65% hàng năm trong 8.75 năm sở hữu.
Ngoài California, Top 10 về lợi nhuận của người bán như sau: Số 5 Honolulu ($171,563); Số 6 Seattle ($169,000); Số 8 Boston ($138,000), và số 9 Portland, Oregon ($127,300).

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements