Thursday, 28/11/2019 - 10:15:36

Bệnh viện ghép thận lầm bệnh nhân

NEW JERSEY – Một bệnh viện ở New Jersey cho biết, một trái thận chuẩn bị cấy ghép cho một bệnh nhân đã được ghép lầm cho một bệnh nhân trùng tên khác, người vốn có vị trí thấp hơn trong danh sách chờ. Tổ chức Virtua Health cho biết, ca phẫu thuật ngày 18 tháng 11 của bệnh nhân 51 tuổi, tại bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes ở Camden, New Jersey, đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó phát hiện người bệnh đã được ghép thận không đúng với thứ tự trong danh sách chờ, do “một sự trùng hợp bất thường, khi người lẽ ra được ghép thận và người thật sự nhận được trái thận có trùng tên và cả tuổi tác.”
Sự sai sót này đã được báo cáo cho cơ quan y tế tiểu bang và mạng lưới Organ Procurement and Transplantation. Người bệnh bị “mất” lượt ghép thận sau đó đã được ghép thận thành công trong một ca phẫu thuật khác vào ngày 24 tháng 11. Nhà chức trách cho biết đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh tình huống tương tự tái diễn.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp