Wednesday, 12/12/2018 - 09:19:41

Bốn chướng ngại của người tu thiền

Bài TAI SITU RINPOCHE


Trở ngại đầu tiên là chúng ta không nhận ra được bản tánh của chúng ta vì nó rất gần gũi, rất tốt và rất thân mật. Nó giống như đôi mắt của chúng ta, chúng ta không thể nhìn thấy đôi mắt của chúng ta. Theo một cách như vậy, chúng ta không thể thấy. Đó là một trở ngại.

Trở ngại thứ hai là chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm; chúng ta đã được sinh ra và đã chết vô số lần. Chúng ta đã gặp phải vô số các trạng thái cực đoan; chúng ta đã gặp phải những trạng thái vi tế vô số lần, những hoàn cảnh thiêng liêng và thánh thiện vô số lần, những hoàn cảnh bất hạnh và khủng khiếp vô số lần, và mỗi lần đó là một khoảnh khắc rất quý giá để nhận ra được bản tánh. Nhưng chúng ta đã không nhận ra nó cho đến ngày hôm nay. Đó là một trở ngại khác; bởi vì chúng ta có quá nhiều kinh nghiệm nên chúng ta không nhận ra chúng.

Trở ngại thứ ba là chúng ta không có niềm tin và sự tin tưởng vào bản tánh của chính chúng ta, chúng ta không có niềm tin và sự tin tưởng vào những vị thầy của mình và chúng ta không có niềm tin và sự tin tưởng vào dòng truyền thừa của mình. Do đó, bằng cách nào đó chúng ta không quản lý tốt nhất, chúng ta không có được kết quả tốt nhất từ ​​nó.

Trở ngại thứ tư là có điều gì đó mà chúng ta không thể lĩnh hội được. Chúng ta được coi là một vị Phật, bản tánh của chúng ta là Phật nhưng chúng ta không thể lĩnh hội được điều đó bởi vì chúng ta thấy rất nhiều điều không ưa bên trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Do đó, làm thế nào để tôi có thể là một vị Phật? Vì vậy, loại thói quen và chướng ngại này là chướng ngại thứ tư.
(Nguồn “Nectar of Dharma: The Sacred Advice”)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp