Saturday, 16/03/2019 - 08:49:13

Buổi họp "khẩn cấp" của Hội Đồng Thành Phố Westminster

Ông Duy Sơn phát biểu sau khi Thị Trưởng Trí Tạ vừa gõ búa kết thúc buổi họp. (Thanh Phong/Viễn Đông)Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Hội Đồng Thành Phố Westminster đã mở một cuộc họp được gọi là khẩn cấp vào lúc 3 giờ 45 chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 3, 2019 tại phòng họp của thành phố chỉ có ba dân cử là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí. Hai nghị viên Tài Đỗ và Sergio Contreras đã không có mặt, cũng không có Thư Ký Thành Phố ghi biên bản như các lần họp khác, và đặc biệt không có hệ thống âm thanh, nhiều người cố lắng tai nghe nhưng cũng không nghe rõ những lời nói của chủ tọa đoàn.
Có 32 người tham dự, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc như các ông Trần Vệ, Shu A Cầu và phu nhân, Bùi Đẹp, Đỗ Kim Thiện và phu nhân, Nguyễn Nam Hà, Duy Sơn, Phát Lưu, Khải Đào, Nguyễn Phương Hùng và một số đồng hương khác cùng các cơ quan truyền thông.

Mở đầu, Thị Trưởng Trí Tạ cho biết, sau buổi họp tối thứ Tư, 13 tháng 3, vừa qua, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đưa ra biểu quyết công nhận Tháng Tư là “Tháng Người Mỹ Gốc Việt” và “Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” nhưng sau đó rất nhiều đồng hương quan tâm gọi cho ông phản đối, nên hôm thứ Bảy ông phải mở cuộc họp khẩn cấp để lắng nghe ý kiến của đồng hương.

Từ bên trái là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí trên bàn chủ tọa chiều thứ Bảy. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau lời phát biểu trên, một người duy nhất lên có ý kiến là ông Nguyễn Phương Hùng.
Tiếp đến, ông Trí Tạ cho biết, “Nghị Quyết Tháng Người Mỹ gốc Việt là do Nghị Viên Contreras đề nghị, có thể vì ông này không rành tiếng Việt, có thể vì ông có cảm tình với người Việt nên đề nghị như vậy. Nghị Quyết mang số 495 và hôm nay chúng tôi xin rút lại hay gọi nôm na là hủy bỏ Nghị Quyết 495.”
Một số người có mặt vỗ tay. Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đề nghị trong buổi họp HĐTP kỳ tới bà sẽ đưa ra một Nghị Quyết mới về Tháng Tư để HĐTP bỏ phiếu, và cuộc họp báo kết thúc chưa đầy nửa giờ đồng hồ.
Sau cuộc họp báo, một quân nhân mặc quân phục mang lon Thiếu Tá QL/VNCH có tên là Duy Sơn nêu ý kiến. Ông cho rằng HĐTP Westminster chỉ đại diện cho cư dân trong thành phố, không thể đại diện cho tập thể người Việt trong đó có các quân nhân QL/VNCH như ông, nên không có quyền đưa ra Nghị Quyết “Tháng Người Mỹ gốc Việt.” Ông nói, “Còn việc Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, một cái tháng ô nhục cho chúng tôi thì từ trước đến nay không có Nghị Quyết chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức các buổi Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc hay đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do rồi, đâu cần phải có Nghị Quyết mới tưởng niệm.”

Ông Phát Lưu, một người làm truyền thông mạng, yêu cầu lần sau HĐTP họp như thế này phải email, thông báo trên các phương tiện truyền thông để nhiều người đến tham dự, và không hiểu tại sao, cả một HĐTP mà họp không có hệ thống âm thanh.

Cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Phong có gửi cho HĐTP Westminster, và có gửi bản sao cho Viễn Đông nêu ý kiến của ông, và đây là ý kiến, “Theo tôi thì Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen là đầy đủ ý nghĩa cho thế hệ hiện tại và mãi mãi cho con cháu mai sau. Tháng Tư là tháng Đen Tối không chỉ cho người Mỹ gốc Việt mà là sự Đen Tối bao trùm toàn dân VNCH, mà đặc biệt là quân nhân, công chức và gia đình họ đang sống lầm than trong các vùng kinh tế mới, các chiến hữu Thương Phế Binh đang lê lết xin ăn trên khắp mọi phố chợ của Miền Nam. Tháng Tư là dấu ấn đen tối của lịch sử. Người Mỹ gốc Việt không gây nên Tháng Tư Đen Tối đó, mà vì Tháng Tư Đen Tối nên người Việt phải bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản để trở thành người Mỹ gốc Việt, con cháu mai sau cần biết nguồn gốc đó.”
Những ý kiến trên là phát biểu ngoài buổi họp, khi ba vị dân cử đã rời phòng họp.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising