advertisements
Tuesday, 03/08/2021 - 05:56:08

Các dân cử Quận Cam mời người dân dự buổi chích ngừa Covid-19 miễn phí

ORANGE COUNTY – Thông báo từ văn phòng của Nghị Sĩ Tom Umberg cho biết ông cùng Dân Biểu Liên bang Lou Correa, Nghị Sĩ Josh Newman, Dân Biểu Tiểu Bang Sharon Quirk-Silva, Dân Biểu Tiểu Bang Tom Daly, Nghị Viên Avelino Valencia của Anaheim, tổ chức Orange County Employees Association (OCEA) và Albertson’s đồng bảo trợ cho buổi chích ngừa miễn phí “Covid-19 Vaccination Clinic”: Thứ Năm, 5 tháng 8, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, tại Ponderosa Family Resource Center, 320 E. Orangewood Avenue, Anaheim.

Các cư dân và con em của họ từ 12 tuổi trở lên sẽ được cung cấp thuốc chích ngừa Pfizer. Ưu tiên cho những người lấy hẹn trước.

OCEA sẽ cung cấp món ăn hot dogs cho các gia đình.

Để ghi tên lấy hẹn cho buổi chích ngừa này, quý cư dân có thể dùng QR Code trong flyer đính kèm hoặc email cho cô Christy Lê Christy.Le@sen.ca.gov và điền đầy đủ các thông tin cá nhân dưới đây:

First Name (Tên)

Last Name (Họ)

Full address (địa chỉ - số nhà, tên đường, Apt# nếu có, thành phố, tiểu bang và zip code)

Gender (giới tính)

DOB2(ngày tháng năm sinh)

Race (chủng tộc)

Phone number (số điện thoại liên lạc)

Email (địa chỉ email

Muốn chích ngừa bên tay phải hay tay trái?

Nghị Sĩ Tom Umberg khuyến khích cư dân tham gia chích ngừa đông đảo để giữ an toàn và sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng của chúng ta.

Xin liên lạc văn phòng địa hạt của Nghị Sĩ Tom Umberg (714) 558-3785 nếu có câu hỏi hoặc cần biết thêm chi tiết về buổi chích ngừa này.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements