Wednesday, 06/03/2019 - 07:14:06

Cái đà cái rác


Bức tranh “Vua David và Nathan” của nữ họa sĩ Angelika Kaufmann vẽ năm 1797. (Steve Art Gallery)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Có ai trong suốt cuộc đời không bao giờ biết phê bình và chỉ trích hoặc sửa lỗi người khác? Có lẽ chẳng bao giờ tìm ra một người như thế. Nếu có thể tìm ra họ thì người đó không phải là chúng ta. Có sống, có giao tiếp, có đụng chạm thì sẽ không bao giờ tránh được sự phê bình, chỉ trích, sửa lỗi người khác. Một lời nói không thích hợp hoặc đụng chạm dễ làm cho người ta ghét nhau. Thảo nào ông bà thường dạy rằng: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu đề cập tới vấn đề rất tế nhị của sự phê bình, chỉ trích và sửa lỗi này: “Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: Này anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.”

Quả thật con người chẳng có ai hoàn hảo hết! Nhưng chúng ta vẫn thích phê bình, chỉ trích và sửa lỗi người khác. Chúng ta lên án kẻ khác nhưng chính chúng ta lại là người đáng bị lên án. Vua Đavít là một thánh nhân của thời Cựu Ước chính vì sự phục thiện và lòng thống hối của vua. Vua Đavít nghe ngôn sứ Nathan kể chuyện ông nhà giầu kia có nhiều chiên, bò, lừa. Thế nhưng ông nhà giầu này lại quá tàn nhẫn và độc ác. Ông đã dùng quyền lực để cướp con chiên duy nhất của một người nghèo khó rồi giết nó để đãi bạn bè của mình. Con chiên này là con chiên độc nhất mà người nghèo khó đã nuôi và yêu thương nó, nhưng cuối cùng vẫn bị ông nhà giầu ngông ngược cướp mất khỏi tay mình.

Khi nghe câu chuyện đó vua đã nổi giận và thề rằng mình sẽ tiêu diệt những kẻ ác như thế. Lúc đó Nathan đã nhìn thẳng vào nhà vua và nói rằng ông nhà giầu tàn ác đó chính là nhà vua. Vua Đavít đã cướp vợ của Uria bằng kế hoạch tàn ác là sai vị tướng này ra nơi trận địa nguy hiểm nhất để chết dưới tay quân thù và như thế vua có thể chiếm được vợ của vị tướng này. Sau khi nhận ra chính mình là kẻ bị lên án, vua đã nhận ra tội lỗi của mình và hết lòng ăn năn thống hối, xin Chúa thứ tha lỗi lầm.

Tại sao chúng ta thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt chúng ta? Đó là khuynh hướng rất tự nhiên khi con người dễ tha thứ cho chính mình nhưng lại không biết khoan nhượng đối với những lỗi lầm của người khác. “Chuyện của người thì sáng, chuyện của mình thì tối” có nghĩa là chúng ta chỉ thích thấy sự xấu của người khác, nhưng không muốn người khác thấy sự xấu của chúng ta.

Con người là vậy! Cho nên lời khuyên của Chúa hãy lấy cái đà trong mắt chúng ta trước đã, trước khi chỉ cho người khác cái rác trong mắt của họ, quả thật là một bài học tu thân rất hữu ích cho những con người muốn tiến tới sự hoàn thiện. Chúng ta phải canh tân đời sống của chính mình thì chúng ta mới có thể giúp người khác cùng thăng tiến. Không ai là người hoàn hảo một cách trọn vẹn, nhưng nếu biết thương xót, thông cảm và tha thứ, thì chúng ta có thể cùng nhau lấy những cái đà, cái rác ra khỏi mắt mình và tha nhân.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Cái đà cái rác
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising