Friday, 28/08/2020 - 06:38:23

California cấm hầu hết các loại thuốc lá có hương thơm


Một người đang hút thuốc lá tại San Francisco ngày 8 tháng 8, 2019. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đã ký dự luật cấm hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương thơm tại tiểu bang vào thứ Sáu.

Trước đó trong cùng ngày, Thượng Viện California đã bỏ phiếu với tỷ lệ 34-0 thông qua dự luật và chuyển lên thống đốc. Trong bài viết trên Twitter, thống đốc đã cám ơn tác giả dự luật, Nghị Sĩ tiểu bang Jerry Hill của San Mateo, “và mọi bác sĩ, nha sĩ, các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, đã nỗ lực vận động để dự luật được thông qua.”

Theo đạo luật mới, người dân vẫn có thể sở hữu sản phẩm thuốc lá có hương thơm, nhưng việc bán sản phẩm này sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Các cửa tiệm vi phạm có thể bị phạt tối đa $250 Mỹ kim. Mục tiêu của đạo luật là nhằm ngăn chận tình trạng trẻ vị thành niên hút thuốc lá. Luật pháp cấm các tiệm bán lẻ bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nói rằng các thiếu niên vẫn có thể mua được sản phẩm thuốc lá một cách dễ dàng.

Lệnh cấm của California đã được nhiều tổ chức chống thuốc lá ca ngợi. Bà Erica Costa, giám đốc chi nhánh California của Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ, nói rằng 81% thiếu niên hút thuốc lá điện tử đều bắt đầu bằng một sản phẩm có hương thơm.

Do đó, đạo luật mới là bước đi cần thiết để bảo vệ trẻ em tránh khỏi sự dụ dỗ của các hãng thuốc lá.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising