Tuesday, 01/10/2019 - 08:19:12

California cho phép người giữ trẻ được lập nghiệp đoàn

SACRAMENTO - Thống Đốc California Gavin Newsom ngày thứ Hai đã ký đạo luật mới, cho phép những người làm nghề giữ trẻ được phép lập nghiệp đoàn.
Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào năm sau, áp dụng cho những người cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình có nhận trợ cấp của chính phủ. Đạo luật mới nói rằng những người giữ trẻ được quyền liên kết với nhau để đàm phán, tương tự như mọi nhân viên công chức khác. Tuy nhiên, sự liên kết này sẽ không giúp những người giữ trẻ được coi là công chức tiểu bang.

Khi liên kết thành công đoàn, giới nhân viên giữ trẻ sẽ có thể đàm phán những vấn đề như tỷ lệ bồi thường hoặc quá trình và cách thức trả lương. Giới nhân viên giữ trẻ đã cố gắng lập nghiệp đoàn từ năm 2004. Hiện 11 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã cho phép các nhân viên này được liên kết để đàm phán phúc lợi cho họ.
Thống Đốc Newsom cũng ký luật cho phép các ứng cử viên chính trị được dùng quỹ tranh cử cho việc thuê người giữ trẻ, nếu chi phí này phát sinh trong thời gian họ đang đi vận động cử tri. Mục tiêu của dự luật này là nhằm khuyến khích các phụ huynh có con nhỏ tham gia tranh cử các chức vụ địa phương và liên bang.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements