Thursday, 30/03/2017 - 08:22:56

California có kế hoạch giúp sinh viên không bị nợ


Sinh viên dự lễ ra trường tại Stanford University. Chính quyền California đang cứu xét những cách thức giúp sinh viên được trợ cấp tiền học, để không bị nợ khi tốt nghiệp. (Ramin Talaie/ Getty Images)

 

Tuy Hoa Kỳ đang còn cứu xét một chính sách chung về giáo dục đại học áp dụng trên toàn quốc, California đang đi những bước tiên phong. Trong tuần qua, phe Dân Chủ tại tiểu bang này công bố kế hoạch một kết hoạch trợ giúp tài chánh bao trả học phí và các chi phí sinh hoạt. Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ những khoản tiền cho sinh viên vay, nơi 400,000 sinh viên ghi danh tại hai hệ thống đại học University of California và California State.

Trong một cuộc khảo sát trên toàn tiểu bang được thực hiện trong năm ngoái, gần ba phần tư trong tổng số cư dân California xác định rằng các khoản chi phí học đại học là rào cản chính yếu đối với nền giáo dục đại học. Một tỷ lệ 82% khác cũng bày tỏ sự ủng hộ cho các học bổng và các khoản trợ cấp bổ sung.

Kế hoạch được đề nghị đáp ứng ước vọng này, bằng cách cung cấp những khoản trợ cấp cho các sinh viên đại học cộng đồng, và trợ cấp cho học phí năm đầu tiên của họ. Ngoài ra, tất cả sinh viên đại học đều được trợ giúp qua Cal Grants, các khoản trợ cấp liên bang Pell Grants, các khoản trợ cấp của trường đại học, và những phần học bổng Middle Class Scholarships. Với việc hỗ trợ bổ túc này, các nhà lập pháp nói rằng họ hy vọng các sinh viên sẽ có đủ tiền tài trợ, để trang trải chi phí cho sách giáo khoa, việc vận chuyển, và sinh hoạt nói chung. Những khoản chi phí này chiếm phần lớn chi phí đi học tại các trường thuộc hệ thống University of California (UC) .

Mặc dù các sinh viên được dự kiến sẽ đóng góp bằng cách làm việc bán thời gian, học bổng được đề nghị sẽ thanh toán chi phí trung bình của học phí: khoảng $21,000 một năm tại các trường Cal State (CSU), và $33,000 một năm tại các trường UC. Những cha mẹ nào có lợi tức cao hơn $60,000 một năm thì sẽ góp tay giúp tiền việc cho con tại đại học.

Nhìn chung, kế hoạch này cung cấp cho các sinh viên khoảng $1.6 tỷ trong khoản trợ giúp hàng năm. Các học bổng sẽ được cấp phát trong nhiều giai đoạn trong năm năm sắp tới.

Những người chỉ trích nói rằng họ sợ kế hoạch ấy sẽ không giúp đỡ được những sinh viên cần kế hoạch ấy nhất. Đó là những sinh viên ở các trường đại học cộng đồng. Debbie Cochrane, phó chủ tịch của vện College Access and Success, nói với báo Los Angeles Times, “Trong nhiều vùng trên khắp tiểu bang, các sinh viên đại học cộng đồng gặp phải những mức chi phí đại học cao hơn, so với các sinh viên UC hoặc CSU.

Ngoài những nỗi lo ngại này, vẫn có vấn đề làm cho kế hoạch ấy đi qua được những cuộc thương lượng về ngân sách với Thống Đốc Jerry Brown, một đảng viên Dân Chủ. Trong tình trạng hiện tại, phần lớn tiền tài trợ của kế hoạch sẽ phát xuất từ quỹ tổng quát của California, với dự kiến rằng những khoản tiền thu được từ thuế của tiểu bang sẽ cao hơn mức được dự đoán. Tuy nhiên, vẫn không rõ đề nghị này rốt cuộc có nằm trong kế hoạch ngân sách cuối cùng của California trong tháng Sáu hay không, đặc biệt vì thành tích chi tiêu thận trọng của ông Brown.

Bất chấp những trở ngại này, việc loại bỏ nợ đại học vẫn là một mục ưu tiên đối với nhiều đảng viên Dân Chủ. Có lẽ họ sẽ có thêm thành công trong việc thực hiện mục tiêu này ở California, so với mức họ đạt được trên cấp độ quốc gia.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp