Tuesday, 22/12/2020 - 06:48:16

California có nghị sĩ liên bang gốc Latino / Mễ đầu tiên


Bộ Trưởng Nội Vụ Alex Padilla, bên trái, kêu gọi ủng hộ ông Gavin Newsom, lúc đó là Phó Thống Đốc, đang tranh cử thống đốc tại Los Angeles ngày 26 tháng 10, 2017. (Brian van der Brug / L.A. Times via Getty Images)

 

SACRAMAENTO – Vào thứ Ba, Thống Đốc Gavin Newsom đã chọn Bộ Trưởng Nội Vụ Alex Padilla làm người thay thế chỗ trống của Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Với quyết định này, ông Padilla, 47 tuổi, con của một di dân Mễ Tây Cơ, sẽ trở thành người Latino đầu tiên đại diện California tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Theo thống kê, California có gần 40% dân số là người Hispanic. Ông Padilla giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ California từ năm 2015.

Trước đó, ông từng là nghị sĩ tiểu bang và là thành viên hội đồng thành phố Los Angeles. Ông có bằng cử nhân ngành kỹ sư cơ khí tại Viện Công Nghệ MIT.

Trước ông Padilla, bà Harris là người phụ nữ da đen duy nhất tại Thượng Viện Hoa Kỳ, do đó, Thống Đốc Newsom đã gặp nhiều áp lực về việc phải chọn người kế nhiệm có độ đa dạng sắc tộc tương đương.

Bà Harris đắc cử ghế nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 2016, do đó, ông Padilla sẽ thay thế vào vị trí trống của bà thông qua việc bổ nhiệm cho đến năm 2022. Sau đó, cử tri tiểu bang sẽ bầu chọn nghị sĩ cho nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.

Ông Padilla đã cám ơn Thống Đốc Newsom về sự bổ nhiệm, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ những cơ sở kinh doanh nhỏ đang gặp khó khăn, và cả các nhân viên y tế đang làm việc rất vất vả để vượt qua đại dịch.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising