Friday, 14/06/2019 - 07:23:55

California mở rộng chương trình food stamp


Chương trình food stamp của California, có tên là CalFresh, sẽ mở rộng để phục vụ thêm khoảng 200,000 người nữa. Giám sát viên Hilda Solis của Los Angeles County đã thông báo việc mở rộng CalFresh ngày thứ Sáu. Theo chương trình mở rộng này, thêm 200,000 người lớn tuổi và tàn tật sẽ đủ điều kiện được nhận hỗ trợ thực phẩm. Chương trình CalFresh cung cấp một số tiền hàng tháng, và người nhận sẽ có thể sử dụng để mua hầu hết các loại thực phẩm chính tại các chợ và cửa hàng.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp