Tuesday, 02/04/2019 - 03:13:35

California: Thuế bán hàng gia tăng tại 51 thành phố, vài nơi lên tới trên 10%


Từ ngày thứ Hai, 1 tháng Tư, 2019, thuế bán hàng đã tăng tại nhiều thành phố ở California. Ngay cả những món hàng bán trong tiệm hoa này ở Los Angeles cũng bị đóng thuế mới. Mức thuế tại nhiều thành phố ở Quận Cam, như Westminster và Garden Grove là 8.75%. Santa Ana là nơi có tỉ lệ cao nhất tại Quận Cam, lên tới 9.25%. (Getty Images)


PASADENA – Một lệnh tăng thuế bán hàng (sales tax) đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ Hai, 1 tháng Tư, 2019 tại nhiều thành phố ở miền nam California.

Mức thuế tiêu chuẩn của tiểu bang là 7.25%, nhưng khoản tăng thuế vào ngày thứ Hai có nghĩa là một số người dân sẽ phải trả thêm tiền cho các hàng hóa mua về nhà.

Các quận hạt Los Angeles, Pasadena, Burbank, Glendale, và Pomona, nay sẽ có tỷ lệ thuế bán hàng là 10.25%. Đây là mức thuế tối đa được cho phép tại California.

Thuế bán hàng cũng sẽ tăng tại Covina, Cudahy, Culver City, La Puente, Lawndale, và Santa Fe Springs.

Tại Quận Cam, Santa Ana sẽ là thành phố bị tăng thuế nhiều nhất, tăng thêm 1.5%, trở thành thành phố có thuế bán hàng cao nhất tại quận hạt, với mức thuế là 9.25%. Các thành phố Garden Grove, Placentia, Seal Beach, sẽ tăng thuế thêm 1%, lên 8.75%. Tỉ lệ thuế bán hàng tại Westminster cũng là 8.75%.

Tổng cộng 51 thành phố tại California đã bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements