Monday, 27/07/2020 - 07:24:50

Cập nhật số tử vong Covid-19


Một chuyên viên đang hướng dẫn người lái xe đến thử nghiệm COVID-19 tại San Dimas, California cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng đông ngày 26 tháng 7, 2020. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

Thế giới: gần 656,500 người chết

Hoa Kỳ: 150,444 người

Ba Tây: 87,679 người

Anh: 45,759 người

Mễ Tây Cơ: 44,022 người

Ý: 35,112 người

Ấn Độ: 33,448 người

Pháp: 30,209 người

Nga: 13,354 người

Canada: 8,901 người

Trung Quốc: 4,634 người

Việt Nam, Lào, Cam Bốt: 0

New York: 32,708 người

New Jersey: 15,889 người

Massachusetts: 8,536 người

California: 8,545 người

Los Angeles: 4,375 người

Riverside: 671 người

Quận Cam: 566 người

San Diego: 533 người

San Bernardino: 384 người

Santa Clara: 184 người

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising