Thursday, 28/05/2020 - 10:49:48

Cập nhật số tử vong Covid-19

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đang phát biểu trước Hạ Viện tại Đông Kinh sáng thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020. (Kyodo News via Getty Images)

 

Thế giới: 362,023 người chết
Hoa Kỳ: 103,330 người
Anh: 37,837 người
Pháp: 28,662 người
Tây Ban Nha: 27,119
Brazil: 26,764 người
Mexico: 9,044 người
Nga: 4,142 người
Nhật: 869 người
Úc: 103 người
Việt Nam, Lào, Cam Bốt: 0
New York: 29,653 người
New Jersey: 11,412 người
Massachusetts: 6,640
Pennsylvania: 5,425
Michigan: 5,372 người
California: 3,993 người
Connecticut: 3,826 người
Texas: 1,623 người
Los Angeles: 2,241 người
Riverside: 313 người
San Diego: 260 người
San Bernardino: 190 người
Quận Cam: 142 người

 

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp