advertisements
Thursday, 06/08/2020 - 07:00:27

Cập nhật số tử vong Covid-19 trên thế giới, Mỹ, Quận Cam


Hai nữ tu đeo khẩu trang trong lúc rời một nhà hàng tại San Francisco hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8, 2020. (Getty Images)

 

Thế giới: 717,368 người chết

Hoa Kỳ: 162,804 người

Ba Tây: 98,644 người

Mễ Tây Cơ: 50,517 người

Anh: 46,413 người

Ấn Độ: 41,638 người

Ý: 35,187 người

Pháp: 30,132 người

Peru: 20,228 người

Nam Dương: 5,521 người

Phi Luật Tân: 2,150 người

Nhật: 1,026 người

Việt Nam: 10 người

Đài Loan: 7 người

Lào, Cam Bốt: 0

New York: 32,817 người

New Jersey: 15,922 người

California: 10,021 người

Los Angeles: 4,869 người

Riverside: 770 người

Quận Cam: 697 người

San Diego: 583 người

San Bernardino: 490 người

Từ khóa tìm kiếm:
Cập nhật số tử vong Covid-19
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements