Friday, 24/09/2021 - 08:12:30

CDC mở rộng nhóm người được chích mũi vaccine thứ 3


Ông Gary Rucker, một người vô gia cư, đang được Cơ Quan Y Tế Hạt Los Angeles chích thuốc Pfizer ngừa COVID-19 ngày 22 tháng 9, 2021. (Jason Armond/ LA Times via Getty Images)

 

Sau nhiều ngày tranh luận giữa các chuyên gia, mũi vaccine Pfizer tăng cường để ngừa Covid-19 nay sẽ được cung cấp cho một số người trưởng thành tại Hoa Kỳ.

Vào sáng thứ Sáu, Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã điều chỉnh đề nghị của hội đồng cố vấn độc lập và mở rộng nhóm người được chích mũi vaccine ngừa bệnh thứ 3, để bao gồm cả những người từ 18 đến 64 tuổi có nhiều nguy cơ nhiễm Covid-19, do điều kiện làm việc của họ.

Trước đó, hội đồng cố vấn chỉ đề nghị chích vaccine tăng cường cho người từ 65 tuổi trở lên, cư dân tại các viện điều dưỡng đã chích ngừa từ 6 tháng trước, và những người từ 50 đến 64 tuổi đã có sẵn bệnh tật.

Trung tâm CDC cũng ủng hộ đề nghị của hội đồng cố vấn, về việc người từ 18 đến 49 tuổi có sẵn bệnh tật có thể nhận mũi vaccine tăng cường, dựa trên lợi ích riêng và mức độ nguy cơ của họ.

Đề nghị của giám đốc CDC tương tự với chính sách của Cơ Quan Kiểm Soát Thuốc và Thực phẩm (FDA).

Vào ngày thứ Tư, FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp mũi vaccine Pfizer tăng cường, đối với người từ 65 tuổi trở lên, người có nhiều nguy cơ gặp triệu chứng nặng nếu nhiễm Covid-19, và những người có nhiều nguy cơ bị lây bệnh do điều kiện làm việc của họ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements