advertisements
Wednesday, 15/04/2020 - 07:54:02

Chết, một pháp môn tu

“Khi quán về cái chết chúng ta cũng đang bày tỏ lòng từ bi với kẻ thù. Chúng ta thấy rằng chúng ta cùng là đồng sự với nhau. Tâm chúng ta sẽ mềm đi khi ta nhận ra tất cả mọi người đều có chung một số phận: chết.”


Bấm vào LINK hoặc HÌNH để đọc bài:
https://tinhtan.org/2020/04/12/chet-mot-phap-mon-tu/Thầy Pende Hawter người Úc (Karuna Hospice Services)

 
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Quang đã nói: Quán xác chết ở nghĩa địa chỉ là một phần nhỏ trong phần quán thân (thọ/tâm/pháp) trong Kinh Trường bộ Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Dīgha Nikāya-DN. 22) hoặc Kinh Trung bộ Niệm Xứ Satipaṭṭhāna Sutta (Majjhima Nikaya MN.10). Trong đó, Đức Phật dạy 9 giai đoạn quán tử thi từ giai đoạn (1) thi thể được vứt bỏ ở nghĩa địa 2-3 ngày, trương sình/hôi thúi.. cho đến giai đoạn (9) đống xương bị phân hủy thành bột bụi. Chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học kỹ thuật phát triển tinh vi, xem nhẹ chuyện tu tập tâm linh, vả lại cũng còn nhiều phép tu quán khác qua thân-thọ-tâm-pháp, đỡ phải hành xác đi đến nghĩa địa, nhưng thời nay thì đâu còn xác chết nằm trơ xương cho hành giả quán tưởng, hoặc cũng có thể tu tập theo những bài pháp ngắn gọn mà Đức Phật đã chỉ dạy cho đệ tử của mình như trong bản kinh Tương Ưng Saṃyutta Nikāya SN35.88: Sư Puṇṇa (Phú Lâu Na) chứng Tam Minh (tisso vijjā) (1*) – Puṇṇa Sutta. TPT dịch từ Kinh Pāli và Cập nhật – 2017 Sư Puṇṇa đến bên Đức Phật. Khi đến, ngồi xuống một bên và thưa với Đức Phật: – Kính thưa Ngài, sẽ thật tốt lành cho đệ tử, nếu được Đức Phật chỉ dạy cho một pháp ngắn gọn. Sau khi nghe được pháp ngắn gọn ấy từ Đức Phật, đệ tử sẽ sống một mình, tịnh cư, cảnh giác, nỗ lực, quyết tâm. (Đức Phật chỉ dạy Sư Puṇṇa bài pháp ngắn) – Này Puṇṇa, có những sắc thấy bằng mắt, dễ hưởng thụ, vui thú, đáng yêu, cám dỗ, thân thương, kích thích. Nếu hành giả vui thú chào đón chúng, thì sẽ dính mắc với chúng. Do vui thú, chào đón và dính mắc với chúng, sự thích thú phát sinh. "Thích thú phát sinh, đau khổ phát sinh, Puṇṇa" ta bảo vậy. – Này Puṇṇa, có những âm thanh nghe bằng tai … những mùi ngửi bằng mũi … những vị nếm bằng lưỡi … những xúc tiếp cận bằng thân … những ý cảm nhận bằng tâm dễ hưởng thụ, vui thú, đáng yêu, cám dỗ, thân thương, kích thích. Nếu hành giả vui thú chào đón chúng, thì sẽ dính mắc với chúng. Do vui thú, chào đón và dính mắc với chúng, sự thích thú phát sinh. "Thích thú phát sinh, đau khổ phá
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements