advertisements
Friday, 19/11/2021 - 06:47:57

Chích ngừa Covid tăng cường cho mọi người


Bảng quảng cáo chích ngừa Covid-19 bên ngoài một cửa tiệm CVS tại New York ngày 19 tháng 11, 2021. (Spencer Platt/ Getty Images)

 

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đã phê chuẩn việc chích ngừa Covid tăng cường cho mọi người trên 18 tuổi, bằng vaccine của Pfizer và Moderna, nếu những người này đã chích ngừa mũi thứ 2 cách đây hơn 6 tháng.

Người dùng vaccine của Johnson & Johnson, vốn chỉ chích 1 mũi, đã được cho phép chích ngừa tăng cường vào 2 tháng sau mũi đầu tiên. “Việc chích ngừa tăng cường giúp tăng năng lực kháng virus một cách an toàn, và là công cụ quan trọng để bảo vệ chúng ta trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào các kỳ nghỉ mùa đông. Dựa trên các bằng chứng hiện có, mọi người trưởng thành trên 18 tuổi đều đủ điều kiện để chích ngừa Covid mũi tăng cường,” giám đốc CDC, Bác Sĩ Rochelle Walensky, viết trong thông báo.

Trước đó trong ngày thứ Sáu, ủy ban cố vấn của CDC đã bỏ phiếu đồng thuận để đề nghị chích mũi tăng cường cho mọi người trưởng thành.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements