Wednesday, 21/08/2019 - 07:18:40

Chính phủ cho phép giam trẻ em di dân vô thời hạn

Chính phủ Trump ngày thứ Tư đã công bố một quy định mới, cho phép các cơ quan di trú được giam giữ các gia đình di dân vô thời hạn, trong khi chờ tòa án quyết định có cho phép những người này tị nạn tại Hoa Kỳ hay không.
Theo quy định trước đó, chính phủ chỉ được giam giữ các gia đình có trẻ nhỏ tối đa là 20 ngày. Đây là thay đổi lớn thứ 3 của chính phủ về chính sách di trú chỉ trong vòng hơn một tháng. Vào ngày 15 tháng 7, chính phủ sửa đổi một quy định về tị nạn, khiến gần như toàn bộ di dân đều không thể xin tị nạn tại biên giới phía nam. Đến ngày 12 tháng 8, chính phủ thông báo sẽ từ chối visa và thẻ xanh đối với những di dân sử dụng các chương trình phúc lợi xã hội.
Các cơ quan di trú hiện đang tìm đủ mọi cách để ngăn chận dòng di dân đang đổ về biên giới Hoa Kỳ ở mức cao kỷ lục, chủ yếu là những người đến từ Trung Mỹ. Bộ Nội An cho biết đã bắt giữ hoặc từ chối 475,000 người trong vòng 10 tháng qua, cao gấp 3 lần con số toàn năm của mọi năm trước đây.
Tổng Thống Trump cho rằng, việc phóng thích sớm các gia đình di dân có trẻ nhỏ chính là một lỗ hổng luật pháp, khiến ngày càng nhiều trẻ em bị lợi dụng để làm tấm vé đi vào Hoa Kỳ. “Để bảo vệ các trẻ em khỏi bị lợi dụng, và ngăn chận dòng người nhập cư bất hợp pháp, chúng ta phải đóng các lỗ hổng pháp luật này lại,” Tổng Thống Trump nói.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp