Tuesday, 28/07/2020 - 07:17:33

Chính phủ không nhận đơn xin gia nhập chương trình DACA


Những người ủng hộ Tối Cao Pháp Viện trong một cuộc tụ tập tại San Diego, California ngày 18 tháng 6, 2020, sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ nỗ lực xóa bỏ chương trình DACA của chính phủ Tổng Thống Donald Trump. (Sandy Huffaker/ AFP via Getty Images)

 

Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba, chính phủ Trump sẽ không còn nhận đơn xin gia nhập chương trình DACA - chương trình bảo vệ các di dân bất hợp pháp được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ (còn gọi là các Dreamers), và sẽ giảm thời gian gia hạn diện bảo vệ này từ hai năm xuống một năm.

Đơn xin gia nhập DACA đã bị đình chỉ từ khi chính phủ Trump tìm cách hủy chương trình DACA vào tháng 9, 2017, nhưng việc gia hạn cho những người đã được phê chuẩn trước đó vẫn được duy trì. Hiện khoảng 700,000 di dân lậu đang được bảo vệ bởi chương trình DACA.

Vào tháng trước Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng chính phủ Trump đã làm sai thủ tục khi ra lệnh hủy bỏ DACA, nhưng vẫn để mở khả năng cho chính phủ tiếp tục thử lại lần nữa. Tòa Bạch Ốc hiện đang nghiên cứu phán quyết của tòa án và đang xây dựng kế hoạch để tìm cách hủy bỏ DACA.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising