Thursday, 11/06/2020 - 06:48:14

Chính phủ muốn cải tổ chương trình tị nạn

Chính phủ Trump đang đề nghị một loạt quy định mới, dự kiến sẽ tạo thêm nhiều trở ngại cho người muốn xin tị nạn tại Hoa Kỳ, theo bản dự thảo quy định vừa được Bộ Nội An và Bộ Tư Pháp công bố. Quy định mới, dự kiến được đăng trên Công báo liên bang vào ngày 15 tháng 6, sẽ còn phải trải qua giai đoạn nhận ý kiến công chúng, và sẽ không có hiệu lực ngay lập tức.

Trong giai đoạn cầm quyền của Tổng Thống Trump, chính phủ đã đặt ra nhiều hạn chế đối với những người muốn tị nạn tại Hoa Kỳ. Theo một trong các đề nghị cải tổ, người xin tị nạn sẽ bị xem xét tỉ mỉ hơn nếu người này từng đi qua ít nhất một nước khác trên đường đến Hoa Kỳ mà không xin tị nạn tại đây.

Chính phủ Trump đã áp dụng quy định tương tự với các di dân Mỹ La-tinh băng qua Mexico để đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều khoản mới sẽ có phạm vi áp dụng rộng hơn, và chỉ một số ít người được miễn trừ, như nạn nhân của các băng buôn người. Bộ Nội An và Bộ Tư Pháp nói, việc không xin tị nạn ở một nước nằm trên đường đến Hoa Kỳ cho thấy khả năng rằng người nước ngoài này có thể đang lợi dụng chương trình tị nạn để làm công cụ nhập cư vào Hoa Kỳ, thay vì thật sự cần được bảo vệ khẩn cấp. Ngoài ra, việc cư trú bất hợp pháp hơn 1 năm trước khi xin tị nạn cũng sẽ khiến di dân bị giảm khả năng được cho ở lại Hoa Kỳ. Tương tự, việc không khai thuế hay từng phạm tội hình sự cũng sẽ là những yếu tố bất lợi cho người xin tị nạn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements