Thursday, 30/03/2017 - 08:24:47

Chính phủ Trump kháng án chống lại việc đình chỉ lệnh cấm nhập cư

WASHINGTON DC – Chính phủ của Tổng Thống Trump hôm thứ Năm đã kháng án chống lại quyết định của tòa về việc đình chỉ lệnh cấm nhập cư, ngay tại tòa án trước đó từng từ chối khôi phục lệnh cấm nhập cư đầu tiên. Vào hôm thứ Tư, Quan Tòa Derrick Watson tại Hawaii đã ra lệnh tiếp tục đình chỉ lệnh cấm nhập cư của Tổng Thống Trump, cho tới khi vụ kiện được giải quyết.


Quan tòa Watson cho rằng, lệnh cấm nhập cư của tổng thống sẽ ảnh hưởng đến các trường đại học và ngành du lịch của Hawaii, cũng như các giáo sĩ tại một đền thờ Hồi giáo tại Honolulu.

Các luật sư của chính phủ đã nộp đơn kháng án chống lại quyết định của Quan tòa Watson tại Tòa kháng án địa hạt 9, với lý luận rằng, “lệnh hành pháp của tổng thống là phù hợp với thẩm quyền của ông, và nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.” Bộ Tư Pháp cũng tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ sắc lệnh này tại tòa án.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp