Thursday, 25/02/2021 - 07:27:37

Chúa Giêsu biến hình


Câu chuyện siêu phàm Biến Hình của Chúa Giêsu với hai nhân vật Moses và Elijah, trước sự chứng kiến của ba môn đệ Peter, James, và John được minh họa trong tranh vẽ của Francesco Zuccarelli (1702-1788). Wikimedia.org


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Sau khi đọc qua câu chuyện Thiên Chúa thử thách Abraham hiến tế con mình là Isaac, nhiều người tự hỏi, Thiên Chúa gì mà lại truyền cho một người cha hiến tế sống con một của mình? Đây có phải là Thiên Chúa mà tôi đang tôn thờ và dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Ngài? Nếu phải, thì Ngài sẽ đòi tôi phải dâng những hy sinh gì lên cho Ngài?

​Thực ra Chúa đã thấu hiểu niềm tin của Abraham, nhưng Ngài vẫn muốn thử xem ông sẽ bày tỏ niềm tin đó như thế nào, và Abraham đã tin tưởng Chúa cách tuyệt đối. Ông đã không nghi ngờ và ngần ngại sẵn sàng sát tế con mình là Isaac để dâng cho Chúa. Mặc dù ông vẫn không quên điều Chúa hứa là sẽ cho dòng dõi ông đông như sao trên trời và cát bãi biển, nhưng ông không vì thế mà bất tuân lệnh Chúa. Ông phó thác trọn vẹn để thực thi ý của Ngài.

​Đây chính là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, và Ngài cũng sẽ thử thách chúng ta như Ngài đã thử thách Abraham. Nếu là Abraham, chúng ta sẽ phải đáp trả ý Chúa như thế nào? Dĩ nhiên là sẽ phải đáp trả như Abraham đã làm bởi vì nếu có một cách nào tốt hơn và đẹp lòng Chúa hơn, chắc chắn sách thánh đã ghi lại để chúng ta học hỏi. Có thể cảm súc của Abraham đã bị giao động vì có người cha nào lại không yêu quý con mình, nhưng ông đã không hề than trách Chúa, và ông cũng không hề băn khoăn, “Nếu Ngài lấy đi đứa con duy nhất này đi, thì lấy đâu ra một dòng dõi đông đúc như sao trên trời và cát bãi biển?” Trong thâm tâm, ông chỉ biết tin tưởng Chúa tuyệt đối và thánh ý của Ngài là trên hết.

​Câu chuyện Abraham hiến tế Isaac là hình bóng giúp chúng ta hiểu được phần nào câu chuyện biến hình của Chúa Giêsu.

Như Abraham, Chúa Giêsu đã vâng phục và tin tưởng tuyệt đối nơi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Ngài sẵn sàng hiến tế chính mình để chuộc tội cho thiên hạ. Trước biến cố biến hình, Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đệ của Ngài rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9:21).

Vì biết rằng không bao lâu nữa Ngài sẽ phải đi vào cuộc khổ nạn và lo rằng các môn đệ vẫn chưa hiểu được Ngài là ai, nên Ngài đã đưa Phêrô, Gioan, và Giacôbê lên núi, và Ngài đã biến hình trước mắt các ông dưới sự chứng giám của Môsê và Êlia.

​Biến cố biến hình là một sự kiện không thuộc về thế gian này. Tất cả những chi tiết được mô tả trên ngọn núi ngày hôm đó là hình ảnh thuộc về nước trời, chẳng hạn như núi cao, ánh sáng chói lọi, trắng tinh như tuyết, mây bao phủ, và tiếng nói từ đám mây. Tiếp đến là hai nhân vật lớn trong Cựu Ước, Êlia và Môi-sen. Cả hai vị này đều được người Do Thái sùng kính như hai bậc thánh lớn ở trên trời. Từ đó chúng ta có thể suy ra được, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ biết Ngài thực sự là Đấng từ trời xuống.

​Sứ vụ của Chúa Giêsu ở trần gian là cứu chuộc nhân loại bằng mọi giá, ngay cả khi phải hiến tế chính mình. Cũng như Abraham, Ngài vâng phục và chấp nhận hy sinh vì tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha. Nếu có một cách nào khác hoàn hảo hơn để cứu chuộc nhân loại mà không phải hy sinh mạng sống, chắc chắn Thiên Chúa Cha đã không để cho Con mình chịu nhục hình và chịu chết. Trong Mùa Chay này, nếu chúng ta có cần phải hy sinh để thi hành thánh ý Chúa, đó là cơ hội cho chúng ta thông phần vào hy sinh của Chúa Giêsu.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Chúa Giêsu biến hình
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising