Sunday, 09/12/2018 - 12:12:26

Chương trình lễ tuyên thệ nhậm chức của các dân cử gốc Việt


Giám Đốc Andrew Nguyễn (giữa) của Đặc Khu Vệ Sinh Midway Sanitary đã được tuyên thệ vào tối thứ Sáu, 7 tháng 12. (Hình cung cấp)

GARDEN GROVE - Sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp tại Sacramento vào ngày 3 tháng 12, 2018 các dân cử gốc Việt tại địa phương đã và sẽ lần lượt được tuyên thệ nhậm chức theo lịch trình của mỗi cơ quan liên hệ.

Nghị Viên Michael Võ tại Thành Phố Fountain Valley đã được tuyên thệ vào nhiệm kỳ thứ ba vào ngày 4 tháng 12 vừa qua.

Giám Đốc Andrew Nguyễn của Đặc Khu Vệ Sinh Midway Sanitary đã được tuyên thệ vào tối ngày thứ sáu, 7 tháng 12.
 

Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp cùng cha mẹ tại buổi lễ tuyên thệ ngày 3 tháng 12, 2018 tại Sacramento. (Hình cung cấp)

Sắp tới, đây, các vị dân cử khác sẽ được tuyên thệ theo lịch trình sau đây.
Tại Thành Phố Garden Grove, Nghị Viên Nguyễn Thu Hà và Nghị Viên Phát Bùi sẽ được tuyên thệ vào ngày thứ Ba, 11 tháng 12, lúc 7 giờ tối tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố tại địa chỉ 11300 Stanford Ave., Garden Grove, gần góc đường Euclid và bên cạnh Thư Viện Garden Grove.

Tại Thành Phố Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn và Nghị Viên Tài Đỗ sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Tư, 12 tháng 12, lúc 7 giờ tối tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster ở địa chỉ 8200 Westminster Ave., Westminster, gần đường Beach Blvd.
 

Nghị Viên Michael Võ (bên trái) tuyên thệ tại Thành Phố Fountain Valley vào ngày 4 tháng 12 vừa qua. (Hình cung cấp)

Tại Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster, Ủy Viên Nguyễn Quang Khanh và Ủy Viên Xavier Vọng Nguyễn sẽ được tuyên thệ vào ngày thứ năm 13 tháng 12, lúc 7 giờ tối tại Phòng Họp Hội Đồng Giáo Dục ở địa chỉ 14121 Cedarwood Ave., Westminster, gần góc đường Hoover.

Tại Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Ủy Viên Giáo Dục Luật Sư Nguyễn Quốc Lân sẽ được tuyên thệ vào ngày thứ Ba, 18 tháng 12, lúc 7 giờ tối tại Phòng Họp Hội Đồng Giáo Dục ở địa chỉ 10331 Stanford Ave., Garden Grove, bên cạnh Sở Bưu Điện Garden Grove.

Ủy Viên Luật Sư Dina Nguyễn cũng sẽ được tuyên thệ Hội Đồng Cấp Thủy Quận Cam, vào ngày giờ sẽ được thông báo sau.

Xin mới quí đồng hương tham gia các buổi lễ tuyên thệ nhậm chức để chứng tỏ sự hỗ trợ của cộng đồng đối với các vị dân cử người Mỹ gốc Việt.
(Tin và hình do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements