Thursday, 23/07/2020 - 05:20:23

Cơ quan Thống Kê Dân Số 2020 gửi bưu thiếp nhắc nhở cuối cùng trước khi nhân viên thăm các gia đình


Bưu thiếp nhắc dân trả lời Thống Kê Dân Số 2020.

Theo thông báo ngày 22 tháng 7, 2020, Nha Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã gửi bưu thiếp nhắc nhở trong tuần này cho khoảng 34.3 triệu gia đình. Đây sẽ là thư gửi cuối cùng trước khi nhân viên kiểm đếm bắt đầu ghé thăm các gia đình chưa trả lời vào giữa tháng Tám. Đáp ứng ngay bây giờ để giảm thiểu sự cần thiết của những nhân viên kiểm đếm đến thăm nhà để thu thập đáp ứng trực tiếp.

Theo bản đồ trực tuyến của Nha Thống Kê Dân Số theo dõi sự tham gia vào cuộc thống kê dân số, hơn 92 triệu gia đình (hoặc 62.3% gia đình) đã trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Đại dịch COVID-19 đã trì hoãn việc bắt đầu các chuyến ghé thăm của nhân viên thống kê trên toàn quốc từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8, tạo cơ hội cho Nha Thống Kê Dân Số gửi thêm một lời nhắc nhở tới các gia đình khuyến khích họ tự trả lời. Một số khu vực được lựa chọn sẽ có các nhân viên thống kê đến gõ cửa nhà sớm nhất là vào giữa và cuối tháng Bảy. Bưu thiếp là một lời nhắc nhở trong một loạt các lời nhắc nhở khác rằng Nha Thống Kê Dân Số đã gửi thư cho các gia đình chưa đáp ứng kể từ giữa tháng 3 kêu gọi họ trả lời ngay.

Nha Thống Kê Dân Số khuyến khích công chúng trả lời trực tuyến tại 2020census.gov. Các gia đình có thể trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Các gia đình cũng có thể trả lời qua thư bằng bảng câu hỏi in trên giấy được gửi vào tháng Tư tới hầu hết các địa chỉ chưa trả lời. Các gia đình có thể tiếp tục tự trả lời cho đến khi các chuyến ghé thăm này kết thúc vào ngày 31 tháng Mười.

Các gia đình đã trả lời có thể không cần để ý đến bưu thiếp nhắc nhở này khi họ nhận được. Một số ít gia đình đã trả lời sẽ được các nhân viên thống kê đến như là một phần của việc kiểm tra chất lượng Thống Kê Dân Số năm 2020.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising