Thursday, 13/08/2020 - 11:13:39

Con của dân oan Nguyễn Thị Tâm tin luật nhân quả, chính nghĩa rồi sẽ thắng


Bà Nguyễn Thị Tâm, bên phải, đã bị bắt tại Hà Nội trong tháng Sáu cùng bà Cấn Thị Thêu và hai con của bà Thêu là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương. Họ đã tranh đấu vì bị nhà nước chiếm đất tại Dương Nội. Cho đến nay họ chưa được thả hoặc bị xử trước tòa. Số phận cũng không biết ra sao trong tù.


Trong vụ chiếm đất ở Dương Nội giữa bà Nguyễn Thị Tâm và chính quyền Hà Đông, bà đã bị bắt vào ngày 24 tháng 6, 2020. Ba nông dân Dương Nội khác cũng bị bắt cùng với bà Cấn Thị Thêu là anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Họ cùng bị bắt vào lúc 5g sáng trong lúc trên đường ra chợ.
Lý do mà nhà cầm quyền đưa ra khi bắt bốn nông dân này là họ phạm một tội rất mơ hồ là “Làm và tuyên truyền chông phá nhà nước XHCN Việt Nam." Bà Nguyễn Thị Tâm còn được gọi là “Tâm Dương Nội” hay “Tâm Thợ Cấy.”


Vào ngày thứ Năm, Nguyễn Thanh Mai, con gái của bà Tâm, đã viết trên trang Facebook của cô như sau:
Sáng nay, ngày 13 tháng 8 năm 2020, (ngày thứ 50, mẹ tôi xa nhà) tôi lại tới trại giam số 1 Hà Nội để mua đồ gửi cho mẹ tôi - Nguyễn Thị Tâm.

Tôi có mang những bộ quần áo lần trước đã chuẩn bị sẵn nhưng cán bộ trại giam không nhận, tuần này thì họ đã nhận để gửi cho mẹ tôi.

Tuần này, tôi có gửi thêm tiền lưu ký cho mẹ để ở trong đó mẹ tôi có thể chủ động mua đồ và tiện cho việc sinh hoạt. Vì hiện tại, gia đình tôi cũng như các Luật sư bào chữa cho mẹ tôi vẫn chưa được gặp mẹ tôi cho nên mọi thông tin về sức khỏe cũng như tình hình mẹ tôi thế nào thì vẫn chỉ là thông tin một chiều từ phía cán bộ trại giam.

Họ vẫn thông báo với tôi mỗi khi tôi đến rằng "Mẹ em vẫn khỏe, sức khỏe ổn không có gì phải lo đâu." Tuần nào cũng được nghe câu này nhưng chúng tôi chưa hề được gặp mẹ tôi nên cũng chẳng thể kiểm chứng được thông tin này có đúng hay không?!

Thôi thì, cũng là con người với nhau, tôi chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi, hy vọng vào lương tâm con người thì họ sẽ đối xử một cách CON NGƯỜI với những người như mẹ tôi, họ sẽ làm đúng chức năng, nhiệm vụ của họ! Trại giam cũng chỉ làm nhiệm vụ giữ mẹ tôi, tôi biết, ai làm nhiệm vụ gì, tôi luôn công bằng, khi nào có gì sai thì tôi nói! Vì luật gì cũng có thể lách chỉ có luật nhân quả là không thể lách được.

Mọi người cũng vậy, hãy nhìn nhận đúng vào bản chất sự việc để biết cái sai lớn nhất từ đâu? do đâu? và vì sao những người như mẹ tôi phải chịu tù oan.

Hãy là những con người đúng mực khi nhìn nhận và hành động ở bất kỳ một hoàn cảnh nào.

Ai sai thì chúng ta lên tiếng về sự sai trái đó! Tôi không bênh ai. Và tất cả những lần đi mua đồ gửi cho mẹ tôi, tôi đều thuật lại một cách khách quan sự việc diễn ra thế nào.

Còn sau này, khi được gặp mẹ tôi, tình trạng của mẹ tôi lúc đó ra sao thì mẹ tôi sẽ chính là người thuật lại cho chúng ta nghe về những gì đã diễn ra trong trại giam, về môi trường, điều kiện sinh hoạt trong đó, về việc được đối xử ra làm sao, có bị áp bức hay bất kể một hành động gì phạm luật hay không, lúc đó chính mẹ tôi sẽ là người tường thuật lại - đó sẽ là lời tường thuật chính xác nhất. Còn tôi hiện tại chưa thể biết được một thông tin nào từ phía mẹ tôi, tôi chỉ có thể thuật lại khách quan nhất những gì diễn ra mỗi khi tôi lên đó mua đồ gửi cho mẹ tôi.

Chúng ta muốn có công bằng thì chúng ta cần phải công bằng từ chính sự nhìn nhận của bản thân mỗi người đối với xã hội. Tôi không cổ súy cho cực đoan, tôi ủng hộ lẽ phải, sự trung thực, khách quan, công bằng.
Tôi tin, xã hội sẽ tốt đẹp lên! Và tôi tin, Chính nghĩa sẽ thắng dù có phải khó khăn!

Nhà Thợ Cấy xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, dõi theo của tất cả mọi người luôn dành cho mẹ tôi cũng như tất cả những tù nhân yêu nước khác trên khắp Tổ Quốc Việt Nam mình!
Chính Nghĩa, Lẽ Phải rồi sẽ chiến thắng!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements