Friday, 18/05/2018 - 08:26:53

CSVN điều tra vụ Grab mua lại Uber tại VN

SÀI GÒN – Vào ngày thứ Sáu, 18/5/2018, một cơ quan được gọi là Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng thuộc Bộ Công Thương đã ban hành Quyết Định số 64/QĐ-CT về việc chính thức điều tra vụ Grab mua lại Uber tại thị trường Việt Nam. Nếu sự liên kết này chiếm hơn 50% thị trường thuê xe tại Việt Nam thì coi như phạm luật. 

Theo quyết định nói trên, Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng sẽ tiến hành điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật cạnh tranh. Thời hạn điều tra là 180 ngày; trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 60 ngày.

Vào ngày 16 tháng 5, Cục Cạnh Tranh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng đã công bố kết quả điều tra sơ bộ việc Grab mua lại hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam.

Việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%, có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại Mục 3 Chương II Luật Cạnh Tranh 2004.
Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xem xét ra quyết định điều tra chính thức theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Cạnh tranh năm 2004.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp