advertisements
Wednesday, 29/01/2020 - 06:15:37

Cuộc tuyển dụng nhân viên kiểm tra dân số 2020 được tổ chức tại Orange County


LOS ANGELES – Nằm trong chiến dịch tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số năm 2020, Văn Phòng Kiểm Tra (Census Bureau) vùng Los Angeles đang tổ chức các buổi thu nhận ứng viên cho công việc kiểm tra dân số năm 2020 trên toàn Orange County, với mục tiêu tuyển dụng nhân viên tạm thời cho các công việc bắt đầu vào mùa xuân năm 2020.
Những công việc này rất quan trọng để bảo đảm việc kiểm tra dân số được đầy đủ và chính xác. Phòng Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ đang tổ chức các phổ biến thông tin trên cả nước để trả lời các câu hỏi về công việc cũng như thể thức tuyển dụng.

Phòng Kiểm Tra Dân Số cần thuê khoảng 500,000 người tham gia cuộc kiểm tra dân số trên toàn quốc vào năm 2020. Để đáp ứng mục tiêu này, Phòng Kiểm Tra Dân Số đang có nỗ lực cao nhất cho công việc này.
Nộp đơn ngay bây giờ để làm công việc kiểm tra dân số là một việc làm tạm thời tuyệt vời cho những người làm việc theo thời vụ, các sinh viên, cũng như quý vị đã về hưu và những người trong ngành giải trí cần việc làm trong mùa Xuân và mùa hè này.
Các buổi sinh hoạt này sẽ phổ biến thông tin về các công việc cần người, mức lương và các yêu cầu cũng như nhiệm vụ của từng công việc. Nếu được mướn, nhân viên địa phương sẽ bắt đầu làm việc vào mùa xuân năm 2020. Những công việc này rất quan trọng trong việc bảo đảm giúp mọi người hợp tác với Phòng Kiểm Tra Dân Số năm 2020, định hình tương lai của đất nước Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm tại Orange County qua các công việc khác nhau với mức lương khoảng từ $ 21 đến $ 23 mỗi giờ, vui lòng ghi danh trực tuyến (online) tại https://recruitment.2020census.gov.
Dưới đây là các thư viện có tổ chức chương trình phổ biến thông tin tuyển dụng nhân viên của Census Bureau tại Orange County trong ngày hai thứ Sáu, 31 tháng 1, và thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020, từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều mỗi ngày.
Chương trình được gọi là “2020 Census Applicant Appreciation Event” và đây là các địa điểm:
- Heritage Library, 14361 Yale Avenue, Irvine, CA 92604
- Irvine University Park Library, 4512 Sandburg Way, Irvine, CA 92612
- Huntington Beach Central Library, 7111 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 92648
- Tustin Library, 345 E. Main Street, Tustin, CA 92780
- Anaheim Hills Library, 400 S. Scout Trail, Anaheim, CA 92807
- Newport Beach Public Library, 1000 Avocado Avenue, Newport Beach, CA 92660
- Laguna Beach Library, 363 Glenneyre Street, Laguna Beach, CA 92651
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang 2020 Census Jobs hoặc vào các trang kiểm tra dân số trên Facebook, Twitter và LinkedIn.
Ứng viên cũng có thể gọi số 1-855-JOB-2020 hoặc Federal Relay Service theo số 1-800-877-8339.
(Nguồn: US Census Bureau / Los Angeles)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements