advertisements
Monday, 10/06/2019 - 07:37:28

Dân Chủ California đồng ý cung cấp y tế cho di dân lậu

SACRAMENTO – Những người đóng thuế tại California có thể sẽ sớm phải trả tiền bảo hiểm y tế cho 90,000 di dân lậu. Phe Dân Chủ tại quốc hội tiểu bang vào Chủ Nhật đã đồng ý với kế hoạch ngân sách cung cấp Medicaid cho những người trưởng thành lợi tức thấp.

Các viên chức tiểu bang ước tính chương trình này sẽ tốn khoảng $98 triệu Mỹ kim. Để chi trả một phần cho khoảng chi phí này, tiểu bang sẽ bắt đầu đánh thuế những người không mua bảo hiểm y tế. Kế hoạch ngân sách này hiện vẫn cần được toàn bộ quốc hội tiểu bang phê chuẩn và được ký bởi Thống Đốc Gavin Newsom.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements