Saturday, 09/03/2019 - 09:43:26

Đây có thể là lần cuối cùng dân California vặn đồng hồ đổi giờ


Nhớ vặn kim đồng lên 1 giờ trước 2 giờ sáng Chủ Nhật.


WESTMINSTER - Cuối tuần này là lúc đa số người Mỹ phải vặn đồng hồ lên một giờ lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật, để tiết kiệm thời gian ban ngày (daylight saving time). Nhiều người đang thắc mắc tại sao họ vẫn phải thay đổi giờ sau khi người dân California đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật 7 vào tháng 11 năm ngoái. Gần 60 phần trăm cử tri đồng ý rằng họ không muốn thay đổi giờ hai lần mỗi năm. Họ muốn California không đổi giờ như Hawaii và Arizona.

Việc thông qua Dự Luật 7 cho phép các nhà lập pháp đưa ra luật để chuyển vĩnh viễn thời gian tiêu chuẩn của California đến thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày quanh năm.

Với sự chấp thuận của đa số cử tri như nói trên, vào tháng 12các dân biểu Kansen Chu (Dân Chủ, Vùng 25), Lorena Gonzalez (Dân Chủ, Vùng 80), và Jay Obernolte (Cộng Hòa, Vùng 33) đã soạn Dự Luật Hạ Viện AB 7.
AB 7 cần được Hạ Viện thông qua và trước khi có hiệu lực, thì luật cần phải được chính phủ liên bang chấp thuận.

AB 7 sẽ cần hai phần ba số phiếu tại Hạ Viện. Hiện nay thì dự luật AB chưa được các nhà lập pháp bỏ phiếu, chỉ mới được chuyển đến một ủy ban.

Tuy nhiên, AB 7 có nhiều triển vọng được thông qua mau chóng.
Nếu điều đó xảy ra, dự luật nêu rõ: "Có hiệu lực ngay sau khi luật được liên bang cho phép tiểu bang áp dụng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày quanh năm, thời gian tiêu chuẩn trong tiểu bang sẽ tăng thêm một giờ bắt đầu lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật thứ Hai của tháng Ba sau ngày ủy quyền liên bang có hiệu lực. Sau đó, bất kể phân khu (b), thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ không kết thúc và sẽ áp dụng quanh năm."

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp