Tuesday, 12/12/2017 - 10:32:34

Giảm cân dù ít cũng giúp giảm nguy cơ ung thư vú

“Mức giảm cân dù ít song dường như có tác động quan trọng đối với sức khỏe”, tác giả chính của nghiên cứu bác sĩ Rowan Chlebowski cho biết.

Nghiên cứu này gồm dữ liệu của hơn 61.000 phụ nữ đã mãn kinh từ Sáng kiến sức khỏe phụ nữ, một nghiên cứu lớn, kéo dài về phụ nữ lớn tuổi của Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Những người tham gia tuổi từ 50-79 khi họ tham gia nghiên cứu trong khoảng từ năm 1993 đến 1998. Không ai có tiền sử ung thư vú và tất cả đều có kết quả chụp nhũ ảnh bình thường khi nghiên cứu bắt đầu.

Những người tham gia được đánh giá cân nặng lúc bắt đầu nghiên cứu, đánh giá lại sau 3 năm và được theo dõi sức khỏe trong thời gian trung bình hơn 11 năm. Trong thời gian này, hơn 3.000 phụ nữ bị ung thư vú xâm lấn.

“Mức giảm cân dù ít song dường như có tác động quan trọng đối với sức khỏe”, tác giả chính của nghiên cứu bác sĩ Rowan Chlebowski cho biết.

Nghiên cứu này gồm dữ liệu của hơn 61.000 phụ nữ đã mãn kinh từ Sáng kiến sức khỏe phụ nữ, một nghiên cứu lớn, kéo dài về phụ nữ lớn tuổi của Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Những người tham gia tuổi từ 50-79 khi họ tham gia nghiên cứu trong khoảng từ năm 1993 đến 1998. Không ai có tiền sử ung thư vú và tất cả đều có kết quả chụp nhũ ảnh bình thường khi nghiên cứu bắt đầu.

Những người tham gia được đánh giá cân nặng lúc bắt đầu nghiên cứu, đánh giá lại sau 3 năm và được theo dõi sức khỏe trong thời gian trung bình hơn 11 năm. Trong thời gian này, hơn 3.000 phụ nữ bị ung thư vú xâm lấn.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Gia Đình

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp