Wednesday, 17/04/2019 - 06:03:42

Giờ tử nạn


Hình chụp tại Thái Lan (Getty Images)


Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Giêsu là ai? Tại sao cuộc đời của Ngài lại kết thúc một cách thật bi thảm? Trước hết là sự cô đơn trong những giờ phút cuối cùng. Dân chúng mới đó tung hô Ngài, nhưng sau đó lại bỏ rơi Ngài. Sau bữa tiệc ly, trong vườn câu dầu, khi Chúa bị bắt, các môn đệ đều chạy trốn, chẳng còn ai dám đứng ra bảo vệ Ngài. Ngài bị lôi tới trước tòa án tôn giáo của người Do Thái, và bị người ta vu cáo nhiều điều. Ngài đã phải đơn độc đối chọi với những kẻ vu cáo Ngài. Họ đã dẫn giải Ngài tới quan tổng trấn Philatô. Khi biết rằng Ngài là người xứ Galilêa, Philatô lại đùn đẩy trách nhiệm xét xử Ngài cho vua Hêrôđê. Nhà vua mừng rỡ vì đã nghe nói nhiều về Chúa Giêsu. Ông muốn được thấy Chúa Giêsu làm phép lạ. Ông hỏi Chúa nhiều điều, nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Thất vọng vì không được thỏa mãn như lòng mong ước, Hêrôđê và các quân lính đã nhạo báng Chúa và trả lại Ngài cho Philatô. Khi không còn có thể bênh đỡ Chúa được nữa, vì đám dân chúng quá hung tợn, Philatô đã tuyên án và trao Chúa cho họ để họ muốn làm gì thì làm, và rồi tất cả mọi hình khổ đã diễn ra.
Cuối cùng Chúa đã bị đóng đinh và chết trên thập giá. Cái chết thật lãng nhách! Nhưng cái chết này đã được Thiên Chúa xếp đặt từ đời đời, để những ai tin vào Chúa Kitô và suy tôn thánh giá của Ngài, thì sẽ không phải chết muôn đời, vì Chúa Giêsu đã mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại và Ngài đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết trong hy lễ thập giá của Ngài. Ngài chính là Chiên Thiên Chúa, là Đấng gánh tội trần gian như lời thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng. Dịu hiền thay lòng nhân lành của Đấng gánh tội trần gian! Ngài đã tha thứ tội lỗi người phụ nữ lấy nước mắt mà lau chân Ngài. Ngài đã mời gọi người phụ nữ sống buông thả mà Ngài gặp bên bờ giếng Giacóp tới uống nước trường sinh. Ngài đã tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Ngài đã kể dụ ngôn người con hoang đàng được Cha tha thứ. Ngài đã tha thứ cho Phêrô chối Ngài ba lần. Ngài đã tha thứ cho những người đóng đinh Ngài vào thập giá. Ngài đã tha thứ cho tên trộm lành ăn năn hối cải cùng bị đóng đinh với Ngài… và Ngài tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta hãy nhìn vào giờ tử nạn và mang tâm tình thống hối: “Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình. Suối kia ơi, ngừng khơi nguồn, và sóng nước hãy yên tiếng vang ngân. Gió hôm ơi, ngừng hơi rờn. Vì đây Chúa rét không áo phủ thân. Hãy tung ra mồ quanh đồi, người xưa hỡi, hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời. Kìa Con Chúa chết treo chốn đồi cao. Xé ra thôi màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm, nào vững bền. Giờ Con Chúa tắt hơi núi Sọ đây. Cõi cao xanh ngàn thiên thần, ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ. Phía Can-vê lệ tuôn nhìn. Quỳ hai gối chắp tay ngắt lời ca. Đó đây xa gần muôn loài, cùng im tiếng với trăm vẻ sầu bi. Chúng con đây nhìn lên trời. Lòng đau đớn, suối lệ ứa tràn mi. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.”

 

Từ khóa tìm kiếm:
Giờ tử nạn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp