Monday, 10/12/2018 - 07:30:16

Hang Đá, Máng Cỏ Giáng SinhGiáo Hội Công Giáo đang bước vào tuần thứ hai của Mùa Vọng, và chỉ còn hai tuần lễ nữa là Lễ Giáng Sinh, kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế giáng trần. Trong thời gian này, các Giáo Xứ trong Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange đang ráo riết làm Hang Đá để nhắc nhở giáo dân Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần trong một hang bò, lừa tối tăm, hôi hám; được mẹ Người đặt nằm trên máng cỏ giữa đêm đông giá lạnh có ý dạy cho nhân loại bài học khiêm cung. Trong hình là hang đá tại phía ngoài thánh đường giáo xứ Saint Barbara, góc Euclid và McFadden, Santa Ana. (Tin ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Hang Đá, Máng Cỏ Giáng Sinh
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp