Thursday, 20/10/2016 - 11:00:25

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại sẽ ra mắt ngày thứ Bảy

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Ba, 18 tháng 10, 2016, một phái đoàn đại diện Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam gồm bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Tổng Thư Ký và ông Vũ Hoàng Hải, Phụ Tá Tổng Thư Ký đã đến thăm nhật báo Viễn Đông. Cả ba vị trên đã trình bày về sự thành hình của Hội Đồng Liên Kết; mục tiêu hoạt động, giải đáp một số câu hỏi và sau cùng nhờ Viễn Đông phổ biến thư mời toàn thể đồng hương đến tham dự Lễ Ra Mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại VN sẽ tổ chức tại hội trường khách sạn Ramada, 10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng10, 2016.

Ba đại diện Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại tại tòa soạn báo Viễn Đông. Từ bên phải là ông Phạm Trần Anh, BS Võ Đình Hữu và ông Vũ Hoàng Hải. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong cuộc nói chuyện một cách thân tình, cởi mở, bác sĩ Võ Đình Hữu cho biết, vấn đề liên kết quốc nội hải ngoại là mối quan tâm của người Việt hải ngoại đã lâu. Từ trước năm 2006, Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã muốn liên kết nhưng chỉ liên kết được một số nơi như Úc châu, Canada, Đức, Pháp và Na Uy và chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại viễn liên và lâu lâu ra thông cáo chung.

Đến năm 2009 hình thành một Ủy ban liên lạc cộng đồng hải ngoại nhưng chưa bao giờ móc nối được trong nước một cách chính thức. Đầu năm 2016 tình hình Việt Nam biến chuyển rất nhiều, và một cơ duyên đưa tới là một số anh em Hội Đồng Liên Tôn trong nước liên lạc với anh em Cao Đài hải ngoại và họ muốn cùng với cộng đồng người Việt liên kết với nhau để tạo sức mạnh.

Trong buổi họp đầu tiên vào ngày 10 tháng Giêng, 2016, trong đó ngoài cộng đồng VN tại Hoa Kỳ, Ủy Ban Liên Lạc có mời một số đoàn thể khác như Phong Trào Diên Hồng Thời Đại của anh Phạm Trần Anh, một số các cộng đồng khắp nơi và thành hình một Ủy Ban Liên Lạc vào ngày 18.8. Sau đó, do tình thế quá cấp bách, Ủy Ban Liên Lạc đó không thể có sức mạnh để hoạt động nên đã đổi thành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại như hôm nay và hoạt động rất chắt chẽ, và sẽ tiến tới thành lập một Phong Trào Quốc Dân rất mạnh để hỗ trợ quê nhà bảo vệ môi sinh, bảo vệ lãnh thổ và xây dựng một nước Việt Nam có tự do, dân chủ.

Nhà biên khảo Phạm Trần Anh tâm tình, “Đây có thể nói là một sự kiện trọng đại mang tính chuyển biến của lịch sử. Bởi vì chế độ cộng sản tồn tại 41 năm là do cộng đồng người Việt chúng ta chưa đoàn kết, và ngay cả đồng bào hải ngoại cũng như trong nước chưa có sự đoàn kết, thì đây là lần đầu tiên, chúng ta thống nhất được ý chí và nguyện vọng chung giữa đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại. Đây là cái cơ duyên, bởi vì chúng ta đánh đúng vào tử huyệt của cộng sản. Cộng Sản nó tồn tại nhờ cái giây trợ sinh mà coi như nó đã chết lâm sàng rồi. Hai cái đó là sự thiếu đoàn kết của người VN và vấn đề tiếp tế về VN mỗi năm hàng tỷ Mỹ kim. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được sự đoàn kết trong cái Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại. Đây là tiếng nói của quốc dân Việt Nam.”

Ông Phạm Trần Anh cũng cho hay, “Trong 15 vị đồng chủ tịch, trong đó có năm vị chủ tịch đại diện cho Hội Đồng Liên Tôn trong nước, 10 đồng chủ tịch ở khắp các châu lục. Chúng tôi chào đón tất cả các tổ chức đoàn thể khác tham gia với tư cách đồng sáng lập, thứ nữa, chúng tôi tôn trọng sinh hoạt riêng của mỗi hội đoàn, chỉ thống nhất trong việc chống kẻ nội thù và chống quân xâm lược.”

Ông khẳng định, “Đây không phải là một đảng phái và không chịu tác động của bất cứ đảng phái nào, mà đây là tiếng nói của quốc dân Việt Nam, hoàn toàn độc lập với các tổ chức, hội đoàn khác,và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại đáp ứng nguyện vọng của toàn dân là chống kẻ nội thù và tập đoàn cộng sản, đáp ứng ước muốn của quần chúng là sau 41 năm, chúng ta có tiếng nói đoàn kết tạo thành tổng lực để tạo lịch sử giống như liên minh dân chủ tại Đông Âu.”

Ông Anh cũng cho biết, Hội Đồng Liên Kết đã vào Liên Hiệp Quốc và tiếp xúc với nhiều chính phủ các quốc gia để vận động cho tiến trình dân chủ tại Việt Nam.

Ông Phạm Trần Anh có đưa ra một danh sách, trong đó linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana) là Cố Vấn cùng đầy đủ thành phần Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn tại VN, Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành v.v. trong đó, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ giữ vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, bác sĩ Đỗ Văn Hội là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành.

Một số thành viên Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại sẽ ra mắt trong buổi lễ được tổ chức long trọng vào ngày giờ đã ghi ở phần đầu bài, và Hội Đồng xin kính mời các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông cùng qúy đồng hương tới tham dự Lễ Ra Mắt và nghe Hội Đồng trình bày: Mục đích, chủ trương, đường lối, cơ cấu tổ chức, tường trình tóm lược công tác và công bố bản thành lập.

Mọi chi tiết cần thiết khác xin liên lạc: BS Võ Đình Hữu (714) 928-3038; BS Đỗ Văn Hội (407) 234 -3596, ông Phạm Trần Anh (714) 332-9243.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp