Saturday, 17/11/2018 - 07:13:21

Hồi hộp: Đếm phiếu vẫn tiếp tục, bà Young Kim bị qua mặt, bà Janet Nguyễn bị rượt theo sát nút


Một nhân viên đang soạn những lá phiếu gởi bằng thư tại San Francisco. (Justin Sullivan/Getty Images)

WESTMINSTER – Ngày bầu cử 6 tháng 11 đã qua hơn 10 ngày trước đây, nhưng cho đến nay phiếu gởi bằng thư và phiếu khiếm diện vẫn được đếm, đưa đến sự thay đổi trong những cuộc đua chạy sát nút tại hai hạt Los Angeles và Orange.

Dưới đây là cập nhật mới nhất tính đến chiều thứ Bảy, 17 tháng 11:
- Tại địa hạt cử tri 39, chức Dân Biểu Liên Bang, số phiếu dẫn trước của ông Gil Cisneros (Dân Chủ) đã gia tăng đối với bà Young Kim (Cộng Hòa), lên tới 3,495 lá phiếu, nhiều hơn so với hôm thứ Sáu là 3,020 phiếu. Địa hạt cử tri 39 bao gồm các địa phương thuộc ba hạt Orange, Los Angeles và San Bernardino. Tại Quận Cam thì bà Kim vẫn dẫn trước ông Cisneros với số phiếu mới nhất, nhưng nếu tính toàn địa hạt thì ông đang dẫn trước với 50.78% số phiếu.

- Trong ba cuộc đua khác thì bà Katie Porter (Dân Chủ) tiếp tục dẫn trước bà Mimi Walters (Cộng Hòa) tại địa hạt 45, ông Harley Rouda (Dân Chủ) dẫn trước ông Dana Rohrabacher (Cộng Hòa) tại địa hạt 48, và ông Mike Levin (Dân Chủ) vẫn dẫn trước bà Diane Harkey.

- Tại địa hạt cử tri 34, chức Nghị Sĩ Tiểu Bang, bà Janet Nguyễn (Cộng Hòa) từng dẫn trước đối thủ Tom Umberg (Dân Chủ) với khoảng cách 18% vào đêm bầu cử. Đến ngày thứ Bảy, 10 tháng 11, thì khoảng cách là 5.6%. Sang ngày thứ Bảy vừa qua thì khoảng cách chỉ còn là 0.24%. Địa hạt này bao gồm các địa phương ở Quận Cam và Los Angeles. Tại Quận Cam thì số cập nhập mới nhất ngày thứ Bảy cho thấy bà Janet Nguyễn có thêm 2,975 phiếu, trong khi ông Umberg có thêm 3,644 phiếu.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Hùng đã nói: Có điều gì bất thường khi những phiếu "đếm sau" toàn ủng hộ dân chủ? Nói cách khác: những phiếu ủng hộ dân chủ toàn "đến sau"! Có thực sự những phiếu này không có gì gian dối?