Thursday, 17/05/2018 - 08:42:14

Hội thảo Đề Phòng Gian Lận Y Tế & Thẻ Medicare

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Cách nay đúng một tuần, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đã tổ chức buổi hội thảo tại hội trường Southwest Senior trên đường McFadden, thành phố Santa Ana để lưu ý cư dân về việc đề phòng gian lận y tế và lừa đảo thẻ Medicare, loại thẻ mới sắp được thay thế thẻ hiện đang sử dụng.


Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đang giới thiệu 4 diễn giả trình bày về gian lận y tế và đề phòng lừa đảo Medicare (Thanh Phong/Viễn Đông)

Dân Biểu Lou Correa đã mời ông Gene Cambell là thanh tra Medicare; ông Strat Atalama, đại diện cơ quan bảo hiểm y tế AARP; bà Beatriz Nunez, cố vấn chương trình y tế cao niên thuộc OC Council on Aging (HICAP), bà Lisa Mayberry thanh tra bưu điện Mỹ đến để giải thích tường tận giúp cư dân, nhất là các cụ cao niên tránh bị bọn gian lừa đảo nhân khi sắp nhận được thẻ Medicare mới, đồng thời cũng đề phòng việc gian lận y tế.

Nhật báo Viễn Đông đã có bài về vấn đề này đăng trên số báo ra ngày 11 tháng 5, 2018. Nay theo yêu cầu của một số độc giả, chúng tôi ghi lại ngắn gọn một số điều quan trọng mà các diễn giả trên trình bày để qúy vị cao niên dễ nhớ.

- Thứ nhất: Thẻ Medicare sẽ được gửi về nhà trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4, 2018 đến tháng 4, 2019 và không có báo trước.

- Thứ hai: Trên thẻ Medicare mới không có ghi số an sinh xã hội.
- Thứ ba: Nếu hai người ở chung một nhà, có thể người nhận được trước, người nhận được sau, không nhất thiết phải được nhận một lúc.

- Thứ tư: Khi nhận được thẻ mới hãy cắt vụn thẻ cũ bỏ đi.
- Thứ năm: Sau tháng Tư 2019 nếu chưa nhận được Thẻ Medicare mới, xin gọi cho Medicare ở số (800) 633-4227.
Những Cách Đề Phòng Gian Lận Y Tế và Thẻ Medicare Mới:
- Đừng bao giờ đưa Thẻ Medicare, số An Sinh Xã Hội hay dữ liệu cá nhân của mình cho người khác, vì những dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị kẻ gian sử dụng theo nhiều cách mà quý vị không thể biết.
- Đừng mang theo thẻ Medicare hoặc Medicaid trừ khi cần thiết. Chỉ mang theo khi đi bác sĩ, đi nhà thương, tới phòng mạch hoặc đi mua thuốc ở nhà thuốc tây.

- Cơ quan Medicare không gọi điện thoại hoặc tới nhà gõ cửa để chào bán cho qúy vị bất cứ thứ gì. Nên nếu có ai gọi điện thoại hay tới nhà xưng là nhân viên Medicare là người gian, gọi cho Medicare: 800-633-4227 hay Bộ Phận Ngăn Chận Trộm Cắp Danh Tính qua số: 877-438-4338.

- Hãy coi kỹ lại hóa đơn thanh toán tiền thuốc. Nếu thấy họ tính tiền những thứ thuốc mà mình không hưởng hay tính tiền hai lần cho một thứ thuốc, hoặc tính tiền dịch vụ mà bác sĩ của quý vị không yêu cầu thì đó là gian lận y tế.

- Luôn luôn xem lại Thông Báo Tổng Kết (MSN) và Phần D diễn giải những quyền lợi (EOB) về Medicare để phát hiện những nhầm lẫn.

- Nếu thấy có vấn đề nghi ngờ hãy gọi cho hãng cung cấp dịch vụ hoặc hãng bảo hiểm y tế. Nếu cảm thấy không thỏa đáng, xin gọi cho chương trình SMP tại địa phương qua số điện thoại: 1-877-802-2468.
- Muốn xem hồ sơ Medicare của mình chỉ cần vào trang mạng điện toán tại địa chỉ: www.MyMedicare.gov
- Cập nhật địa chỉ hiện nay của quý vị với An Sinh Xã Hội tại: ssa.gov/myaccount hoặc gọi số: 1-800-772-1213.

SMP nêu một trường hợp điển hình của ông Lee, suýt nữa trở thành nạn nhân của sự gian lận, lừa đảo để quý vị lấy đó mà đề phòng:

Ông Lee là người có Medicare. Một buổi tối nọ ông nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ tự nhận là nhân viên của Medicare. Trên điện thoại, bà ta nói với ông Lee rằng bà có thể tiết kiệm cho ông được hàng trăm Mỹ kim mỗi tháng bằng cách giúp ông ghi danh gia nhập vào chương trình mới, chỉ trả cho cho việc mua thuốc theo toa của Medicare.

Ông Lee đang phải trả hơn $300 Mỹ kim tiền thuốc mỗi tháng, nên khi nghe vậy ông ta háo hức muốn gia nhập ngay. Khi người phụ nữ nói rằng có thể giúp ông ghi danh gia nhập qua điện thoại và hỏi mã số Medicare cùng với số trương mục nhà bank, thì ông Lee đã cung cấp những dữ kiện ấy cho bà ta.
Sau đó, ông suy nghĩ lại và nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm là đã đưa cho người lạ những dữ kiện cá nhân, và ông đã liên lạc ngay với chương trình SMP tại địa phương. Văn phòng SMP đã giúp ông Lee liên lạc với nhà bank để đóng sổ trương mục lại và thông báo hành động tội phạm cho cảnh sát và Medicare biết. Nhờ đó, ông Lee đã thoát nạn. Để tìm chương trình SMP tại địa phương, xin lên trang mạng: www.smpresource.org.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp