Wednesday, 30/05/2018 - 07:42:50

Lá cờ Phật Giáo


Thơ THÍCH LIỄU NGUYÊN

(Cảm tác cúng dường nhân Mùa Phật Đản PL. 2562 DL. 2018 tại Chùa Việt Nam, Los Angeles).

Lá Cờ Phật Giáo năm màu
Bao la trời biển xanh màu từ bi (1)
Màu vàng Trung Đạo đường đi (2)
Đạo đức màu đỏ mọi khi giữa đời (3)
*
Màu trắng Phật pháp sáng ngời (4)
Trường tồn vượt hẳn ba thời thế gian
Màu cam Trí Tuệ đạo vàng (5)
Hoà màu tổng hợp hào quang an lành.
*
Năm châu bốn biển ghi ân
Thích Ca Từ Phụ chuyển luân cõi nầy
Trời người chứng quả khắp đầy
Chúng sanh sáu cõi tắm mây pháp lành.
*
Thời gian thắm thoát qua nhanh
Lá cờ Phật giáo bay quanh địa cầu
Lan tỏa Phật Pháp nhiệm mầu
Liên Hiệp Chủng Quốc cùng nhau vững bền.
*
Từ Bi Trí Tuệ tiến lên
Ngày mai thành Phật tọa trên sen vàng
Cờ Phật Giáo ánh từ quang
Năm châu bốn biển huy hoàng tung bay.

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp