advertisements
Monday, 06/12/2021 - 06:51:54

Lễ khai giảng khóa tu học Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Bậc Định


Huynh Trưởng Đào Như Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Trung Ương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sau thời gian dài bị trở ngại vì dịch bệnh Covid 19, ngày Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021 Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Khai Giảng Khóa Tu Học Huynh Trưởng BẬC ĐỊNH tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove do Sư Bà Như Tịnh làm Viện Chủ.

Trước giờ khai giảng, Viễn Đông đã phỏng vấn ông Đào Như Hữu, Huynh Trưởng cấp Tấn, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Ương tại Hoa Kỳ, được ông cho biết, “Bậc Định là một chương trình tu học cho hàng huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử VN Tại Hoa Kỳ. Bậc Định là một trong 4 bậc đó là bậc Kiên, bậc Trì, bậc Định và bậc Lực. Bậc Định có nghĩa là kiên định. Bậc Định này nhằm mục đích hướng dẫn cho huynh trưởng có kiến thức căn bản giáo lý Phật Pháp cũng như kiến thức căn bản tổng quát về chuyên môn để hướng dẫn và dạy cho các em đoàn sinh.

“Đây là buổi khai khóa đầu tiên và kéo dài ba năm, và cũng là lớp học đầu tiên của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn và giảng dạy. Khóa này bao gồm tất cả các khóa sinh trên toàn cõi Hoa Kỳ là 120 học viên và tại Nam Cali có 51 học viên học trực tiếp. Số còn lại các học viên học trên online. Các học viên đều là các huynh trưởng GDPT đã qua bậc Kiên và bậc Trì của Ban Hướng Dẫn và cũng đã qua trại huấn luyện A Dục Lộc Uyển và đã thọ cấp Tập.


Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ giảng bài học đầu tiên “Kinh Hiền Nhân.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Sau khi các huynh trưởng đã chuẩn bị khai khóa thì chương trình tiếp tục hướng dẫn theo chương trình hàng năm của bậc Định, mỗi năm như vậy có bao nhiêu khóa thì chúng tôi hướng dẫn trong vòng ba năm. Xong chương trình bậc Định để chuẩn bị cho huynh trưởng có điều kiện và khả năng chuẩn bị cho trại huấn luyện huynh trưởng Huyền Trang, trại huấn luyện dành cho Liên Đòan Trưởng và Liên Đoàn Phó.”

Theo Huynh Trưởng cấp Dũng, ông Tâm Hòa Lê Quang Dật cho biết, lẽ ra sau khi khai khóa mới có lớp học đầu tiên do Thầy Thích Hạnh Tuệ giảng nhưng vì Thầy có chương trình giảng dạy tại San Diego nên Ban Tổ Chức sắp xếp để thầy giảng trước khi khai khóa.

Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ giảng bài đầu tiên với Kinh Hiền Nhân, một trong 12 bộ Kinh. Kinh Hiền Nhân là những lời đối đáp giữa nhà vua và một vị Hiền Nhân, nội dung chỉ cho nhau cách ăn ở đời sao cho phải đạo làm người. Kinh Hiền Nhân rất dài nhưng Thượng Tọa mới giảng được phân nửa thì hết giờ, ban tổ chức hy vọng sẽ sắp xếp để thầy có thể giảng tiếp nửa phần sau.

Huynh Trưởng các cấp GDPT miền Nam California tham dự Lễ Khai Giảng khóa tu học huynh trưởng Bậc Định. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Kết thúc bài giảng, Thượng Tọa giảng sư nói, “ Chúc cho tất cả quý anh chị Gia Đình Phật tử đang trực tiếp tham dự cũng như quý anh chị đang online để học chương trình này luôn được bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống, và nhớ một điều duy nhất thôi, cuộc sống nó bấp bênh, nó mong manh và nó dễ tan vỡ lắm. Ngày nào chúng ta còn gần gũi với nhau thì lấy tình thương cao tột nhất để chúng ta vun đắp. Kính cám ơn tất cả quý vị.”

Trong bài học đầu tiên Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật cho biết, có một câu hỏi duy nhất gồm hai vế cho các học viên, “Trước khi các anh chị mặc chiếc áo lam vào người, các anh chị đã làm gì cho đạo pháp và các anh chị có suy nghĩ gì cho tương lai để phụng sự đạo pháp?”

Sau bài giảng của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, ban tổ chức cung thỉnh Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, Sư Bà Thích Nữ Như Tịnh, Viện Chủ Tu Viện Đại Bi, Westminster, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ chùa Khánh Hỷ Garden Grove và chư Ni quang lâm chánh điện để chứng minh cho buổi lễ.

Các Huynh Trưởng và huynh trưởng học viên chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Tham dự Lễ Khai Khóa, ngoài chư tôn đức nêu trên còn có Huynh Trưởng Đào Như Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (cấp trung ương) đến từ San Jose, California, đầy đủ Huynh Trưởng các cấp trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại miền Nam California. Hai cơ quan truyền thông được mời tham dự là ký giả Nguyễn Viết Hưng (Việt Phố TV) và phóng viên nhật báo Viễn Đông.

Trong lễ khai khóa có nghi thức chào cờ , giới thiệu thành phần tham dự, lời chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức, Đọc Quyết Định của Hội Đồng Lãnh Đạo GDPT Việt Nam tại Hoa Kỳ; Báo cáo về số lượng học viên ghi danh tham dự; Phát biểu của Huynh Trưởng Đào Như Hữu đại diện Trung Ương GDPTVN Tại Hoa Kỳ, của Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật thay mặt Hội Đồng Cố Vấn và sau cùng là đạo từ của đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành.


Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ cho các học viên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong đạo từ, Hòa Thượng nhắc nhở các học viên, tuổi nào cũng cần phải học, làm huynh trưởng là làm công việc hướng dẫn, dạy dỗ đàn em nên càng phải học, học để khi có người hỏi: Ông Phật ở đâu? hay Niết Bàn ở chỗ nào? Tịnh Độ là gì để biết mà trả lời. Những lời huấn dụ của đại lão Hòa Thượng khá dài nhưng là những kinh nghiệm hữu ích trao truyền cho các học viên Huynh Trưởng. Buổi lễ Khai Khóa hoàn mãn sau lời cảm tạ của đại diện Ban Tổ Chức.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vo Nga - Pham Khac Ham đã nói: Lễ khai giảng khóa tu học Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Bậc Định : Người viết là Phật tử, nhưng cũng ít khi đến chùa. Việc mở các lớp tu học như vậy rất, rất đáng ca ngợi. Xin hoan nghênh các nhà sư đã mở các lớp tu học như vậy. 定 定 佛 教 家 庭 兄 長 課 程 開 學 典 禮: 筆 者 是 佛 教 徒 , 但 很 少 去 寺 廟 。 開 設 這 樣 的 修 班 非 常 , 非 常 值 得 稱 讚 。 歡 迎 僧 侶 開 設 這 樣 的 修 習 班 。 Cérémonie du commencement de la classe d'étude du bouddhisme pour la famille des bouddhistes : L’écrivain est bouddhiste, mais visite rarement les temples. L’ouverture de telles classes est très, très louable. Il est bienvenu que les moines ont ouvert de telles classes.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements