Thursday, 17/01/2013 - 08:18:45

Lễ Truy Điệu & Cầu Siêu Đại Tướng Nguyễn Khánh

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Dương Văn Minh nguyên tổng thống VNCH đã nói: Bị mất nước thì chấp nhận làm giặc còn to mòm thêm sấu hổ chẳng được ích lợi gì, trong chiến tranh đã giết hại biết bao người dân vô tội, nội bộ thì thanh trừng nhau không thương tiết, một thời tung hoành bây giờ chết còn muộn đó đáng lẽ chết xớm hơn mới đúng.