Tuesday, 07/04/2020 - 10:25:47

Little Saigon: NO đang dẫn trước YES trong cuộc bầu cử bãi nhiệm

(Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

 

WESTMINSTER - Tính cho đến sau 10 giờ đêm thứ Ba, ngày 7 tháng Tư, kết quả sơ khởi cho thấy “No Recall” đang có tỉ lệ cao hơn so với “Yes Recall” trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ba viên chức của Thành Phố Westminster. Cả ba đối tượng của cuộc bãi nhiệm là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn đều được “No Recall” trong số phiếu được đếm sơ khởi.

Điều đáng chú ý là số người tham gia bầu cử đã rất thấp. Theo ghi nhận của Cơ Quan Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam (Orange County Registrar of Voters), trong tổng số cử tri tại Westminster là 45,218 thì chỉ có 15,995 người đã bỏ phiếu, tức là chỉ có 35.4 phần trăm. Điều đó có phải là đa số cử tri không mấy quan tâm đến cuộc vận động bãi nhiệm ba viên chức gốc Việt này?

Kết quả sơ khởi cho thấy số phiếu “No” bãi nhiệm cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí là 9,507 phiếu (59.66%), “Yes” là 6,427 (40.34%).

“No” bãi nhiệm cho Nghị Viện Kimberly Hồ là 9,161 phiếu (57.69%), “Yes” là 6,718 phiếu (42.31%).

“No” bãi nhiệm cho Nghị Viện Charlie Chí Nguyễn là 9,207 phiếu (58%), “Yes” là 6,666 phiếu (42%).

Trong ba ứng cử viên chức Thị Trưởng trong trường hợp ông Tạ Đức Trí bị bãi nhiệm thì ông Tài Đỗ dẫn đầu Christopher Ochoa và Phat Vu.

Trong tám ứng cử viên nhắm ghế Nghị Viên của bà Kimberly Hồ thì Carlos Manzo dẫn đầu nhóm với Mark Lawrence kế tiếp, rồi đến Frank Trần, Tam Do, Samantha Bao Anh Nguyen, và Khai Dao.

Trong hai ứng cử viên tranh ghế Nghị Viên của ông Charlie Chí Nguyễn thì ông Jamison Power dẫn trước ông Cư Trần.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được tiếp tục cập nhật chiều thứ Tư, 8 tháng 4, 2020.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising