advertisements
Tuesday, 14/04/2020 - 10:01:28

Lợi dụng thế giới đang đối phó dịch Covid-19, Trung Cộng cho tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào vùng biển Việt Nam

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements