Thursday, 07/10/2021 - 08:35:32

Luật California cho phép thợ nails được tiếp tục kinh doanh độc lập đến năm 2025


(Getty Images)


SACRAMENTO - Vào cuối tháng Chín, Thống Đốc Gavin Newsom đã ký ban hành luật Assembly Bill 1561 (AB 1561). Luật này cho phép sửa đổi bốn điều khoản trong luật AB 2257 được ban hành trước đây mà theo đó chính quyền tiểu bang phân loại người làm việc độc lập theo cách “kiểm tra ABC.” Một trong những ngành làm việc độc lập bị ảnh hưởng là nghề làm móng tay. Luật mới sẽ giúp người làm nails được miễn kiểm tra cho đến đầu năm 2025.

Một trong các dân biểu ủng hộ luật AB 1561 là bà Janet Nguyễn từ Quận Cam. Trong thông tin báo chí, Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết luật AB 1561 sẽ “gia hạn quyền miễn kiểm tra phân loại công nhân ABC đối với thợ làm nails để họ có thể tiếp tục làm việc với tư cách là công nhân độc lập cho đến ngày 1 tháng Giêng, 2025.”

Vào năm 2019, luật AB 5 đã gây khó khăn cho người California làm việc theo dạng công nhân độc lập ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ. Mọi công việc trong ngành thẩm mỹ như thợ tóc, thợ sâm v.v. đều được miễn trừ vĩnh viễn trong AB5 ngoại trừ thợ làm nails. Những thợ làm nails chỉ được miễn trừ cho đến ngày 1/1/2022.

Nay, theo sự gia hạn mới được thống đốc ký thành luật, người làm móng sẽ được miễn trừ đến đầu năm 2025, tức là có thêm hơn ba năm nữa để giữ tư cách công nhân độc lập trước khi cần được kiểm tra để phân loại.

Dân Biểu Janet Nguyễn nói trong thông tin báo chí, “AB 1561 sẽ cho ngành (nails) này thêm thời gian để làm việc với tư cách là người làm việc độc lập theo lựa chọn của họ. Đồng thời tôi có thêm thời gian tiếp tục làm việc với các đồng viện của tôi ở Sacramento để bảo đảm ngành nails được gia hạn vĩnh viễn.”

Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết bà rất chú tâm trong việc sửa đổi sự bất công trong ngành nails. Bà đã đệ trình AB 231 vào đầu năm nay để những người thợ làm nails được gia hạn vĩnh viễn và nêu lên sự bất công để bắt đầu cuộc thảo luận về sự sửa đổi này. Vì đây là một vấn đề quan trọng và không còn nhiều thời gian, Dân Biểu đã cùng với các đồng nghiệp thảo luận thành công để đưa ngành nails vào dự luật của Ủy Ban Lao Động và Việc Làm, AB 1561.

Theo thống kê, 80% thợ nails và chủ tiệm nails ở California là người Mỹ gốc Việt. Đây là ngành tạo ra việc làm lớn nhất cho cộng đồng người Việt.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements