advertisements
Thursday, 22/10/2020 - 06:16:18

Mến Chúa yêu người


Khi yêu mến Thiên Chúa, tình yêu đó tác động con người tìm đến với nhau và yêu thương nhau. (Getty Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG
​Trong bài Tin Mừng tuần trước chúng ta nghe một người thuộc nhóm Hêrôđê lập mưu gài bẫy Chúa Giêsu với vấn đề, “Nên hay không nên nộp thuế cho Cêsarê?” Với câu hỏi được đặt ra, họ nghĩ có thể đánh bại được uy tín của Chúa, nhưng không ngờ câu trả lời của Ngài đã làm cho họ sửng sốt, “Những gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và những gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.”

​Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, chúng ta nghe một câu hỏi khác do một người thông luật đặt ra, “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Người này không hỏi để tìm câu trả lời, nhưng để tiếp tục gài bẫy Ngài và loại trừ Ngài ra khỏi công việc giảng dạy tại hội đường. Vào thời Chúa Giêsu, khi một thầy rabbi đã mất uy tín trong sự hiểu biết và suy tư của mình, thầy sẽ không được ai mời tới hội đường giảng dạy nữa. Đó chính là một trong những mục đích mà thầy thông luật đã đặt câu hỏi.

​Bộ luật của người Do Thái thời bấy giờ có tất cả 613 điều. Phần lớn các thầy thông luật đều nhớ trọn vẹn bộ luật, nhưng họ không thể xác định được điều luật nào quan trọng nhất. Trong suốt nhiều thế kỷ, các trường phái luật của người Do Thái tranh cãi nhau về vấn đề này, nhưng chẳng ai đồng ý với ai. Do vậy khi thầy thông luật đặt câu hỏi này cho Chúa Giêsu, mục đích của anh ta là muốn tìm những sơ hở của Chúa để hạ uy tín của Ngài.

​Một lần nữa họ không ngờ câu trả lời của Chúa Giêsu không những đã đánh bại âm mưu của họ, nhưng còn xác định được giới luật quan trọng, đó là, “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Giới luật này muốn nhấn mạnh Thiên Chúa là trên hết, và yêu mến Chúa với trọn vẹn con người của mình là trách nhiệm thiêng liêng của con người. Nói cách khác, tình yêu dành cho Thiên Chúa phải xâm chiếm toàn bộ con người và là động lực cho mọi suy tư và hành động.

​Tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa sẽ là nền tảng cho mọi tương quan giữa con người với nhau. Nếu tình yêu của chúng ta dành cho nhau không được đặt trên nền tảng này, mọi nỗ lực xây dựng hạnh phúc sẽ tựa như người xây nhà trên cát. Công lao khó nhọc bỏ ra vun xới sẽ chẳng được lâu bền. Tuy nhiên khi con người thành tâm yêu mến Thiên Chúa và sống gắn bó với Ngài, tự nơi họ sẽ chiếu tỏa bình an và niềm vui bất diệt của Thiên Chúa.

​Ngay sau giới luật mến Chúa trên hết mọi sự, Chúa Giêsu tiếp tục với giới luật thứ hai, đó là, “Yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.” Khi yêu mến Thiên Chúa, tình yêu đó tác động con người tìm đến với nhau và yêu thương nhau. Do vậy, mặc dù thầy thông luật không yêu cầu Chúa Giêsu cho biết giới luật thứ hai, nhưng Ngài cũng nói luôn vì không thể chỉ đề cập đến việc mến Chúa, mà không nói đến nghĩa vụ con người phải yêu thương nhau. Hơn nữa khi sống chung trong một tập thể, con người không thể đối xử với nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, nhưng cần phải tôn trọng nhau với một tình yêu chân thành vì mỗi người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài (St 1:26-27).

​Mến Chúa yêu người là một phần không thể thiếu được trong đời sống đạo của bất cứ một Kitô hữu nào. Đây không phải là một tình cảm mơ hồ hay một rung động nhất thời, nhưng nó phải làmột đời sống gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa từ trong suy tư ra tới hành động, và chỉ có hành động trong yêu thương mới thực sự chiếu tỏa được tình con người yêu thương Thiên Chúa.

Từ khóa tìm kiếm:
Mến Chúa yêu người
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements