advertisements
Sunday, 07/11/2021 - 03:53:29

Mời dự Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn
Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời tham dự
Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn
Chuyển Nghiệp, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh

Thứ Bảy 18 & Chủ Nhật 19 tháng 12 năm 2021
Anaheim Convention Center
800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802

Ghi danh tham dự để nhận phiếu ăn chay.
Tham dự miễn phí. Phục vụ ăn trưa và chiều.
Tùy hỷ cúng dường

Chương trình đặc biệt:
Lễ Phật Cầu Nguyện cho Nạn Nhân Covid-19
- Tam bộ nhất bái cầu nguyện thế giới an lành vượt qua đại dịch
- Thuyết pháp & Tu Pháp Tứ Liên Hoa giúp chuyển hóa nghiệp
- Thể dục Tâm khỏe Tâm an
- Khóa tu Xuất Gia Vị Tha & Bồ Tát Tại Gia Hộ Pháp (12 ngày 9/12 – 20/12)
- Mạn Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn (Chủ Nhật 19/12/2021)

Xin ghi danh:
714-625-8966Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements